Gå til hovedindhold
80

Adjunkt / lektor til afdelingen for Sprog, Litteratur og Medier ved Ilisimatusarfik

Der opslås en stilling som adjunkt / lektor i sprogvidenskab ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet på Institut for Kultur, Sprog, og Historie (KSH) ved Afdelingen for Sprog, Litteratur og Medier (SLM).

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2021.

Kvalifikationskrav
Ved ansøgning om ansættelse som adjunkt/ lektor forventes ansøgere at være på ph.d. niveau eller Post Doc niveau og at have en profil inden for sprogvidenskab.

Opgaver
Ved ansættelse som adjunkt / lektor bliver arbejdsopgaverne på undervisningssiden primært:

 • at varetage undervisning i fagenes discipliner efter aftale med de øvrige lærere på 1. og 2. års studieår af bacheloruddannelsen
 • at indgå i undervisningen på 3. studieår af bacheloruddannelsen og på kandidatuddannelsen
 • at varetage vejledning af studerende på bachelorniveau og på kandidatuddannelsen.

En ansøger der desuden vil overtage undervisning / en del af undervisning for SLM’s samlæsningsfag inden for de sproglige discipliner med andre afdelinger vil være at foretrække.

Til stillingen er knyttet en fri forskningsforpligtelse, gerne med relation til Grønland og Arktis.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på grønlandsk, dansk eller engelsk.

Ansættelsesperioden på adjunkt-niveau sker normalt for en periode på 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som lektor.
  
Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3: Publikationsliste.
 • Bilag 4: Eventuelt visioner om et kommende forskningsprojekt i relation til afdelingens profil.


Kontakt/information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder, Birgit Kleist Pedersen på tlf. + 299 385675.  Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl

Ansættelsesprocedure
Institutleder på KSH og afdelingsleder på SLM nedsætter et rådgivende udvalg som orienteres om indkomne ansøgninger og som rådgiver om hvilke kandidater der skal indkaldes til samtale.

Om Ilisimatusarfik
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
 
Ilisimatusarfik består af 4 institutter:

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik.


Om Fællesadministrationen
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning