Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Studieadjunkt til afdelingen for Journalistik (TI), Ilisimatusarfik/Grønlands universitet

En stilling som studieadjunkt i journalistik og medier er ledig til besættelse pr. 1. juni 2021 eller efter nærmere aftale. Stillingen kan overgå til stillingsbetegnelsen ”adjunkt med ph.d.-forløb” efter aftale, dog senest to år efter ansættelsen.

Adjunkt med ph.d. forløb:  Ansættelse kan ske som adjunkt for en periode af indtil 6 år, såfremt der ved ansættelsen aftales, at ph.d.-forløb indeholdes i adjunktperioden. Det er en forudsætning for ansættelse som adjunkt med ph.d.-forløb, at gældende forudsætninger for indskrivning til ph.d.-studiet er opfyldt.

Afdeling for Journalistik, (TI), på Grønlands Universitet/Ilisimatusarfik søger en kandidat med undervisnings- og/ eller erhvervserfaring indenfor det journalistiske håndværk og mediearbejde. Arbejdsopgaverne bliver primært undervisning, vejledning og eksamensafholdelse, inkl. tilrettelæggelse af fag, udvikling af pensumlister og fagkoordinering i samarbejde med afdelingens øvrige ansatte. Derudover skal kandidaten indgå i Ilisimatusarfiks adjunktpædagogikum-forløb med fokus på didaktisk udvikling af undervisning og af vejledningsopgaven. Endeligt vil der i ansættelsen også afsættes tid til forberedelse af projektbeskrivelse til et muligt ph.d.-projekt.

Om dig:

  • Du har en kandidatuddannelse gerne inden for journalistik eller kommunikation
  • Du er dobbeltsproget, grønlandsk/dansk
  • Du har gode evner inden for formidling og undervisning, særligt på grønlandsk
  • Du har arbejdserfaring som journalist
  • Du vil gerne være en del af et arbejdsmiljø, hvor forskellige faggrupper og kulturer mødes


Om afdelingen
Afdeling for Journalistik (TI) hører under Institut for Samfundsvidenskabelige studier, Økonomi, Journalistik og Jura (SØJ) på Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) i Nuuk.

Afdelingen udbyder to journalistuddannelser. Bacheloruddannelsen i journalistik optager bachelorstuderende i journalistik hvert andet år og masterstuderende i journalistik i det ene år. Bachelordelen er en 3½-årig uddannelse, og masteruddannelsen er en 2-årig uddannelse. Se i øvrigt vores studieordning fra 2016: https://www.uni.gl/media/1641996/journalistik.pdf

TI har 3½ fastansatte undervisere, hvoraf den ene er en afdelingsleder med undervisningspligt. Derudover bruger afdelingen lokale undervisere til de forskellige journalistiske og akademiske fag. TI udbyder forskellige genrer inden for den journalistiske metode som nyhedsjournalistik, mediesprog m.m.

Afdelingen er i en spændende, faglig udviklingsfase, og du får rig mulighed for at præge afdelingens arbejde og uddannelsens udvikling.

Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:
Bilag 1: Curriculum Vitae.
Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
Bilag 3: Andre relevante bilag

Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Naja Paulsen på tlf. + 299 385648 eller institutleder Gestur Hovgaard på tlf. nr. +299 38 56 00. Ønsker du yderligere information om Grønlands Universitet, kan du læse mere på www.uni.gl.

Ansættelsesprocedure
Institutleder nedsætter et rådgivende udvalg i samarbejde med afdelingen. Udvalget skal bistå ledelsen om at indkalde ansøgere til samtale samt forestå indstilling til ansættelse.

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
 
Ilisimatusarfik består af 4 institutter. 

  • Institut for Kultur, Sprog og Historie
  • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
  • Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
  • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik


Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning