Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Tidlig indsats tilbud Ivaaq søger en Familievejleder / Job nr. 174/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en pædagog/familievejleder i Ivaaq som arbejder med tidlig indsats til gravide og unge/familie med spædbørn.

Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning for børn og familie søger en pædagog/familievejleder til Ivaaq i Nuuk. Familievejlederen skal kunne familievejledning tidligt indsats for gravide familie / unge med børn. Familievejlederen er placeret Børne- og Familiecentret i Nuuk, som er et foranstaltningsområde under Børne- og Familieafdelingen.

Som familievejleder vil du referere til afdelingslederen for Børne- og Familiecenteret (BFC). Foruden behandlingslederen i Ivaaq vil du indgå i familievejlederteamet.

Børne- og Familiecenteret i Nuuk varetager familiebehandling og socialpædagogiske indsatser rettet mod familier med psykosociale vanskeligheder. Vores fornemste opgave er at forebygge omsorgssvigt af børn i Kommuneqarfik Sermersooq. Vi arbejder ud fra et systemisk grundlag med inddragelse af hele familien og med fokus på deres resurser og de muligheder, der ligger i og uden for familien. Ivaaq bliver et særligt intensivt behandlingstilbud, hvor et antal familier får mulighed for en ny tilværelse med barnets trivsel i centrum.

Som familievejleder i Ivaaq vil du blive del af en velfungerende arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel og faglig udvikling prioriteres højt. Du vil samtidig få mulighed for at præge behandlingssted og gøre en forskel for tidligt indsats for gravide familie / unge med børn.

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligst eller efter nærmere aftale.

Opgaverne vil blandt andet være følgende:

 • Arbejde med socialpædagogik med familien
 • Omsorg, kontakt, personlig situation og andre lignende forhold som har indflydelse på barnets og familiens vilkår.
 • Støtte i behandling med udgangspunkt i pædagogik og omsorg.
 • Støtte i forhold til at familien får et en god kontakt f.eks. ved brug af udstyr som legetøj.
 • Støtte til forældres opdragelse med anerkendende tilgang.
 • Tværfagligt samarbejde i forhold til enkelte forældre og familie med sundhedspersonale og sociale myndighed
 • Hjælp i forhold til familien med udgangspunkt i målsætninger som familien selv har formuleret
 • Samarbejde i forhold til formulering af plan for børnenes gruppeterapi samt deltagelse under disse.
 • Samarbejde i forhold til formulering af plan for de voksnes gruppeterapi samt deltagelse under disse.
 • Samarbejde i forhold til formulering af plan for fælles aktiviteter samt deltagelse under disse.

Hvem søger vi:

 • Du er uddannet pædagog, socialhjælper eller andet relevant socialfagligt uddannelse.
 • Du har videreuddannet dig til småbørnskonsulent, dog ingen krav.
 • At du har erfaring med pædagogisk eller socialfagligt relevant arbejde.
 • Du kan arbejde selvstændigt.
 • Du er god til at strukturere og har overblik, koordinere, planlægge og en systematisk arbejdsgang.
 • Du har empati og evne til at forstå andre mennesker.
 • Du evner at samarbejde og er tålmodige.
 • Du har et godt menneskesyn og har viljen og evnen til at have ressourcerne i centrum.
 • Du kan motivere og hjælpe andre til at få selvindsigt.
 • Du er åbne og accepterer mangfoldighed.
 • Du evner at være ærlige og evner også at udvise mod.
 • Du har mod til at arbejde i en organisation, der udvikler sig løbende.
 • Du er klar til løbende faglig udvikling i forhold til arbejde.
 • Du har viden i forhold hvilke konsekvenser der kan gøre sig gældende hos en familie, der har gennemlevet traumatiske oplevelser og i forhold til hvilke konsekvenser dette kan have for børns udvikling derudover har I viden om kommunikation samt interesse for dette fagområde.
 • Dobbeltsprogede (grl/da) vil blive foretrukket.

Kravene er store og hvis behandlingen skal indfri sit virkeområde effektiv, er det nødvendigt at du er fleksibel og at du evner at tilpasse dig med udgangspunkt i de mange forhold der opstår på dit arbejdsområde. Dette gælder også internt i og i forhold til behandlingen.

Hvad kan vi tilbyde

 • Et spændende arbejde med mange udfordringer.
 • En arbejdsplads med høj medarbejdertrivsel.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Du vil blive lært op af dine kolleger.
 • Selvstændigt arbejde.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK, SIK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Aften og weekendvagter skal påregnes. Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 174/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 09. april 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Behandlingsleder Regine O Bjerregaard
Telefon: +299 366122
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning