Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Faglærer til elektrikeruddannelsen

KTI, Jern- & Metalskolen søger en faglærer til elektrikeruddannelsen
KTI, Jern- og Metalskolen i Nuuk søger en engageret faglærer, som vil være med til at uddanne unge og voksne inden for elektrikerområdet. Du skal sammen med de øvrige lærere tilrettelægge elevernes uddannelsesforløb med sigte på at uddanne dygtige og kvalificerede elektrikere.
Tiltrædelsesdato: 1. maj 2021 eller efter aftale.
 
Kalaallit Nunaanni Teknikkimik Ilinniarfik (KTI) varetager uddannelser indenfor EUD (Jern- og Metalskolen) i Nuuk, samt EUD (Bygge- og Anlægsskolen), Råstof og Gymnasiet (GUX) i Sisimiut).
Du skal regne med, at undervisningen primært ligger inden for følgende områder:

 • Monteringsarbejde
  • Tændingssystemer
  • Styringsteknik
 • Stærkstrømsteori (EU-standarder)
 • Svagstrømsteori


Det vil ligeledes være en fordel at have relevant undervisningserfaring. Du skal ligeledes kunne indgå som underviser inden for efteruddannelsesområdet, hvor skolen planlægger kurser indenfor områderne:

 • Styringsteknik, PLC styringer (primært Siemens)
 • El-sikkerhedsloven
 • Frostsikring
 • L - AUS

 
På elevgrundforløbet starter det vigtige områdefag installations- og elektroteknik.
På hovedforløbet får du grundfagene dansk, tysk (mange manualer til maskiner og styringer er på tysk), informationsteknologi, matematik, miljø.
 
Områdefagene på hovedforløbet hedder elektroteknik, installations- og monteringsteknik, kvalitetssikring samt dimensionering og installation (sidstnævnte dog ikke for specialet kommunikations- og sikringsteknik).
 
Specialefagene på lys - og energiteknik er intelligente installationer (dvs. programmerbare installationer), belysningsanlæg, styrings- og reguleringsteknik samt energiteknik.
 
Vi forestiller os:

 • At du har en faglig uddannelse som minimum el-installatør eller lignende
 • At du har lyst til og evner for at deltage i uddannelsernes udvikling
 • At du kan deltage i skolens store efteruddannelsesaktivitet
 • At du har praktisk erfaring inden for elektrikerfaget
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du har kendskab til PCschematic

 
Ansøgningsfrist: 9. april 2021.
 
OBS: Der er indgået ny arbejdstidsaftale på området, der har medført stort lønløft.
 
Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelseschef Ole Pedersen på telefon +299 348600 eller e-mail ojp@kti.gl. Se også vores hjemmeside på www.kti.gl.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning