Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Pinngortitaleriffik søger overstyrmand til vores undersøgelsesskib

Grønlands Naturinstitut søger engageret og ansvarsfuld overstyrmand til trawleren R/V TARAJOQ med tiltrædelse snarest muligt.

Overstyrmand
Befinder du dig godt i et dynamisk og serviceorienteret team, så læs med nedenfor:

Hvem er du:
Du er udadvendt og positiv i din tilgang til daglige udfordringer. Du skal kunne træffe selvstændige beslutninger, men på samme tid forventes du at udvise gode samarbejdevner, da stillingen indebærer ledelsesansvar om bord.

Primære arbejdsopgaver:

 • Er skippers ”højre hånd” og varetager skippers opgaver, når han ikke er på vagt.
 • Afløser skipper, når han er på ferie.
 • Ansvarlig for trawludstyr og andre fiskeredskaber.
 • Ansvarlig for indkøb og lager ombord af fiskeredskaber.
 • Tilrettelæggelse af arbejde på dækket i samråd med skipper.
 • Ansvarlig for lastning og losning.
 • Ansvarlig for, at alle sikkerhedsbestemmelser i forbindelse med skibets drift overholdes.
 • Ansvarlig for skibets rednings- og brandudstyr og indgår som en del af sikkerhedsbesætningen – indgår i alle ruller.
 • Ansvarlig for sygdomsbehandling og skal forestå behandling ved sygdoms- og ulykkestilfælde om bord.


Når du fungerer som skipper, vil du:

 • Være skibets øverste myndighed og repræsentant for rederiledelsen.
 • Skulle sikre, at alle love, regler og interne forskrifter overholdes.
 • Være øverste personaleansvarlig for alle personalegrupper.
 • Skulle have fokus på at sikre en optimal kundeservice og have øje for og kunne vurdere situationer, der kan højne forskernes oplevelse.


Vi forventer, at du har:

 • Dokumenteret sejltid ved Grønland på trawler som styrmand/skipper.
 • Evnen til at være åben, imødekommende og med et udadrettet drive.
 • Lyst og vilje til at indgå i et team, hvor der lægges vægt på ansvarsbevidsthed og gå-på-mod.
 • Evnen til på en motiverende facon at videredelegere opgaver, således opgaveløsning sker på et højt fagligt niveau, og at opfølgning sikres.
 • Evnen til at håndtere en hektisk hverdag, hvor der skal holdes mange bolde i luften.
 • Sønæringsbevis som skibsfører (STCW II/2).
 • Radiocertifikat GOC.
 • Gyldigt søsikkerhedsbevis, brandlederbevis, røgdykkerbevis, sundhedsbevis (blå bog).
 • Medicinkiste A.
 • § 6 stabilitet kursusbevis samt §7 og §8 Krisestyring og menneskelig adfærd kursusbevis.
 • Kendskab til ISM-ISPS, Polarcode Reg V/4 § 4 in polar uxeters.


Overstyrmanden refererer til skipperen. Det forventes, at overstyrmanden indgår, sammen med skibets øvrige besætning, i den daglige drift, medvirker til at udvikle og forbedre sikkerhed om bord samt hjælp til biologerne med løsning af tekniske problemer. Du deltager også i de årlige togter, der normalt er af 5 til 6 måneders varighed i perioden maj til november (med mulighed for kortere ferie).

R/V Tarajoq
R/V TARAJOQ er Grønlands nye forskningsskib på 2841 BT, som forventes afleveret fra værft i Spanien i foråret 2021.

 • Skibets fremdriftspakke består af en MAN 8L 27/38 hovedmotor (2920 kW), samt to stk. mindre MAN generatoranlæg. Anlægget tager højde for, at skibet bygges til DNV GL`s "Silent notation", og har mulighed for semi-diesel elektrisk drift.
 • Skibet er et multidisciplinært havforskningsskib og designet til at udføre fiskeriundersøgelser, hydro-akustiske undersøgelser samt biologisk, kemisk og fysisk oceanografi mm.
 • Skibet har multifunktionsdæk, som gør det muligt effektivt at udføre en lang række havforskningsdiscipliner sideløbende med standard moniteringsopgaver.
 • Skibet kan fiske med bundtrawl (rejer, hellefisk, torsk) på 50-1500 m og pelagisk trawl (makrel lodde mm.), ligesom en sænkekøl og akustisk udstyr sætter skibet i stand til at udføre akustiske undersøgelser af lodde og andre pelagiske ressourcer.
 • Skibet udstyres med moderne forsknings- og laboratoriefaciliteter og indrettes med plads til 32 personer – heraf 20 pladser til videnskabelige personale. Flere forskningshold kan være ombord samtidig, ligesom der vil være plads til uddannelses- og praktikophold for elever fra de maritime uddannelser.
 • Fartsområde: Worldwide trade inden for IMO Polar koden inkl., Nordatlanten, Grønland, Canada, Island, Spitzbergen og Barentshavet. Skibet har følgende klassebetegnelse: DNV-GL +1A, Ice ( 1B) , EO,TMON, Silent (F), SPS - Stern trawler. Skroget vil få DNV-GL +1A, (Ice1A*).
 • Yderligere vil skibet blive godkendt til Polar Code Category C samt de danske nationale regler (DMA) for lastskibe og med Special Purpose Ship Certificate.


Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger vilkårene i henhold til Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte, der beskæftiges under Grønlands Naturinstitut. Fast forhyrede på GN's skibe en månedlig fast hyre tilsvarende 180 tjenestedage årligt. Påmønstrede dage udover 180 dage godtgøres med reguleringstakst for merdage som udbetales ved årets afslutning. Regulativet kan downloades fra hjemmesiden www.natur.gl eller fås ved at kontakte administrationschef Kathrine Lund Olsen. Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse og eksamensbeviser mv. fremsendes senest den 24.03.2021 til: Grønlands Naturinstitut, att. Administrationschef Kathrine Lund Olsen, Boks 570, DK-3900 Nuuk, tlf.: 36 1200. Ansøgningen skal mærkes ”Stillingsopslag overstyrmand”.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning