Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Behandler søges til Allorfik Avannaa i Ilulissat

Allorfik Avannaa søger behandler til rusmiddel- og spilafhængige børn og unge samt voksne pr. 1. maj 2021 eller efter aftale. Allorfik er i gang med at virkeliggøre at tilbyde behandling også til børn og unge (15-29 år). Derfor håber vi, at du har erfaringer med samtaler med børn og unge.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse som fx lærer, pædagog eller socialrådgiver.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i motiverende samtale og en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse.

Herudover er det en fordel, hvis du har en supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning.

Allorfik Avannaa tilbyder borgere i Avannaata Kommunia behandling mod alkohol-, hash- samt spilafhængighed, og der kan derfor forekomme rejser til bygderne for at lave forebyggende opgaver, samt være med til forebyggelse i byen i samarbejde med kommunen omkring projekter. På centret er der pt. 5 behandlere, og en af behandlerne fungerer som gruppeleder.

Allorfiks lokalcentre er organisatorisk under Videncenter om Afhængighed i Nuuk, der bl.a. står for den nationale indsats mod problemer med rusmidler og spil. Du vil få stor indflydelse på organiseringen af dit arbejde i samarbejde med Videncenter om Afhængighed, som også tilbyder metode – og fagprofessionel supervision til dig.

Du vil i arbejdet også skulle arbejde med voksne, ligesom dine øvrige kolleger også er med i arbejdet med børn og unge.

Som behandler skal du bl.a.:

 • Motivere til behandling med Motivational Interviewing
 • Planlægge individuelt behandlingstilbud efter evidensbaserede behandlinger
 • Behandle og vejlede borgere med problemer med alkohol, hash og spil
 • Efterbehandle og undervise pårørende
 • Lave kortlægningssamtaler og indrapportere til den nationale misbrugsdatabase
 • Samarbejde med kommunen omkring borgernes efterforløb og om problemer, der står i vejen for behandlingen
 • Undervise om tilbuddet i Allorfik og vores metoder
 • Lave undervisningsforløb for forældre med børn, der bruger rusmidler og til børn opvokset i et hjem, hvor der var rusmiddelproblemer
 • Lave udgående og opsøgende arbejde på uddannelsesinstitutioner


Vi forventer:

 • at du har erfaring med samtaler med børn og unge
 • at du har en faglig interesse i behandlingsområdet
 • at du har en rummelig og positiv personlighed
 • at du kan sætte børn og unge samt borgerne i fokus
 • at du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • at du har et ønske om vedvarende at videreuddanne dig inden for afhængighedsområdet
 • at du er interesseret i tværfagligt samarbejde og i at undervise andre faggrupper
 • at du er interesseret i at lære nyt og i vores metoder


Behandlingen vil overvejende foregå på grønlandsk, mens uddannelsen vil foregå på dansk. Du skal derfor være dobbeltsproget.

Ansøgningsfrist
24. marts 2021.

Om stillingen kan du kontakte:
Leder af Allorfik Birgit Niclasen tlf. +299 523832 mail bivn@allorfik.gl. Gruppeleder i Allorfik Avannaa Ditte Hauberg, tlf. +299 222550, mail: diha@allorfik.gl og konsulent Birgit Hansen +299 562992, mail: biha@allorfik.gl.
 
For informationer om Allorfik: www.allorfik.gl.

Børne- og straffeattest
Man må påregne, at der efter samtykke bliver indhentet straffe- og børneattest, hvis man ikke selv medbringer en ny straffe- og børneattest.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning