Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

Har du lyst til at arbejde med grøn omstilling og energiforsyning?

Om stillingen
Du vil blive placeret i Energiafdelingen og vil sammen med dine kollegaer på energiområdet tage del i departementets arbejde med grøn omstilling og offentlig forsyningsvirksomhed. Dette indebærer blandt andet opfølgning på implementering af Naalakkersuisuts Sektorplan for Energi- og Vandforsyning og udvikling af politikker inden for vedvarende energi i Grønland, herunder mulighed for at gennemføre samfunds- og driftsøkonomiske beregninger relateret til energiområdet. Du vil rådgive det politiske niveau og sammen med dine kollegaer være et bindeled til Nukissiorfiit, Grønlands energiforsyning, der står for den daglige planlægning og drift af energiforsyningen.

I afdelingen varetages en bred opgaveportefølje, og alt efter dine ønsker og kompetencer skal du blandt andet arbejde med:

 • Politisk betjening, herunder udarbejdelse af oplæg til Naalakkersuisut, baggrundsnotater, taler, besvarelse af § 37 spørgsmål, mv.
 • Rådgivning af det politiske niveau i forbindelse med udarbejdelse af vedvarende energipolitik
 • Tværgående koordinerende funktioner over for andre afdelinger og myndigheder
 • Afrapportering på implementering af Sektorplan for Energi- og Vandforsyning
 • Formidlingsopgaver som fx udarbejdelse af pressemeddelelser, taler og bidrag til kampagner
 • Markedsføring af grønlandske energipotentialer
 • Samfunds- og driftsøkonomiske beregninger relateret til energiområdet
 • Økonomi- og budgetstyring, sagsbehandling samt sekretariatsfunktioner

 
Om dig
Vi søger en medarbejder, der har lyst til at arbejde med vedvarende energi tæt på det politiske. Du kan både være nyuddannet eller have nogle års erfaring. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en politisk organisation og/eller fra det private erhvervsliv og indsigt i vedvarende energi, men det er ikke et krav.
 
Vi ser derfor gerne, at du:

 • Har en relevant faglig uddannelse på kandidatniveau – gerne som økonom (fx cand.oecon, cand.polit), cand.soc., cand.scient.pol eller lignende
 • Har flair for tal og erfaring med beregning af samfundsøkonomiske analyser og/eller driftsøkonomiske beregninger
 • Kan arbejde selvstændigt og have overblik over større projekter
 • Har erfaring fra en politisk styret organisation og/eller det private erhvervsliv
 • Trives med vekslende opgaver
 • Er fleksibel, omhyggelig og har en analyserende tilgang til løsning af problemstillinger
 • Har gode sproglige kompetencer herunder dansk og engelsk
 • Kendskab til grønlandsk vil være en fordel
 • Viden om energiområdet generelt vil være en fordel


Du har det godt med politisk opmærksomhed på de opgaver, du løser, og du evner at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog. Vi lægger vægt på, at du er selvstændig, engageret, løsningsorienteret og har et godt humør og er samarbejdsorienteret.

Om Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet
Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet er en spændende arbejdsplads. Vores hverdag er præget af en god omgangstone og med plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne. Vi har mange spændende udviklingsopgaver, og det er vigtigt for os, at du føler, at du vil kunne udvikle dig i jobbet. I departementet er vi ca. 18 medarbejdere.
Derudover er Nukissiorfiit, der står for Grønlands energiforsyning en underliggende enhed til departementet.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Ansættelse kan ske som AC-fuldmægtig eller specialkonsulent, såfremt du har de rette kompetencer. En stilling som specialkonsulent kan tilbydes til kandidaten med de rette dokumenterbare kompetencer.
Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen.
 
Tiltrædelse 1. april 2021 eller hurtigst muligt derefter.
 
Ansøgningsfrist 25. marts 2021. Vi afholder ansættelsessamtaler i starten af uge 13.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen eller har spørgsmål til, hvordan det er at bo i Grønland og arbejde i Grønlands Selvstyre, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Rasmus Alex Wendt, tlf.: +299 55 72 12.
 
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning