Gå til hovedindhold
92

Dette jobopslag er udløbet

Jurist til Lovafdelingen i Formandens Departement

Lovafdelingen i Formandens Departement søger en dygtig jurist med interesse for og kendskab til offentlig ret i bred forstand. Lovafdelingens opgaver består bl.a. af juridisk kvalitetssikring af lovgivning, sagsbehandling, lovfortolkning og afholdelse af kurser.

Formandens Departement
Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for hjemtagne sagsområder. Den lovgivende magt er hos Inatsisartut, og den udøvende magt hos Naalakkersuisut. Naalakkersuisuts administration er p.t. opdelt i 11 departementer.

Formandens Departement betjener den grønlandske regeringsleder og sikrer koordineringen af regeringens politik, regeringens forslag til parlamentarisk behandling samt gennemførelse af projekter og udredninger på tværs af departementerne.

Lovafdelingen
Lovafdelingens arbejdsopgaver omfatter blandt andet:

 • Lovforberedende arbejde i form af bistand og projektsamarbejde med de enkelte departementer og Inatsisartuts administration samt de danske myndigheder.
 • Juridisk kvalitetssikring af forslag til Inatsisartutlove, Selvstyrets bekendtgørelser, kommunale vedtægter m.v. samt stadfæstelse og kundgørelse af disse.
 • Afholdelse af kurser om lovkvalitet, sagsbehandling og andre juridiske emner.
 • Forvaltningsretlige opgaver på tværs af departementerne.
 • Juridisk rådgivning af Formanden for Naalakkersuisut samt de andre departementer, herunder ved udarbejdelse af juridiske notater og responsa.
 • Understøttelse af det parlamentariske samspil mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut, herunder deltagelse i lovforberedende udvalg.
 • Koordination af Inatsisartuts samlinger, herunder anmeldelse af Naalakkersuisuts punkter til samlingerne.


Som jurist i Lovafdelingen vil du få et udfordrende og dynamisk job i Formandens Departement.

Om dig

 • Er uddannet cand.jur. med god teoretisk baggrund. Nyuddannede opfordres også til at søge stillingen.
 • Har stor interesse for offentlig ret i bred forstand, særlig forvaltningsret og persondataret.
 • Har lyst til at indgå i et lille team med andre juridisk velfunderede og engagerede kollegaer.
 • Er god til at samarbejde, sparre og dele din viden med kolleger.
 • Kommunikerer godt både mundtligt og skriftligt.
 • Har et godt humør og trives i et uhøjtideligt arbejdsmiljø.


Dansk/Grønlandsk dobbeltsprogethed vil være en fordel.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der vil være mulighed for ansættelse som specialkonsulent for ansøgere med tilstrækkelig relevant erfaring.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Orlov
Ansatte i stat og kommuner i Danmark har krav på tidsubegrænset orlov i forbindelse med ansættelse ved Grønlands Selvstyre.

Ansøgningsfrist: Onsdag, den 24. marts 2021, kl. 12:00.

Tiltrædelse: 1.maj 2021 eller efter aftale.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 12 og 13.

Yderligere oplysninger
Ønsker du nærmere oplysninger om stillingerne, kan du rette henvendelse til retschef Jógvan Svabo Samuelsen på e-mail: josn@nanoq.gl eller på telefon (+299) 34 51 31.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning