Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Sekretariatsleder til Kriminalforsorgen i Grønlands hovedkontor

Kriminalforsorgen i Grønland, Hovedkontoret, søger en sekretariatsleder til en nyoprettet stilling.

 

Kriminalforsorgen i Grønland har enheder i Tasiilaq, Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat. Hovedkontoret i Nuuk understøtter opgaveløsningen i alle underliggende institutioner og har derudover også en kontrol- og tilsynsfunktion. Hovedkontoret består af 3 afdelinger, der har fokus på hhv. driften, afsoning og sikkerhed samt resocialisering.

 

Afdelingen for HR & Ressourcer kaldes til dagligt sekretariatet. Afdelingen løser opgaver relateret til selve driften af Kriminalforsorgen i Grønland. Konkret drejer det sig om besvarelse af politiske spørgsmål, høringer og henvendelser fra medier, forskere mm., belægsstyring (placering af tilbageholdte og domfældte), vedligehold og udvikling af IT området i retning af øget digitalisering HR opgaver og økonomistyring. Derudover er sekretariatet tovholder på en bred række udviklingsprojekter, såsom etablering af nye afdelingstyper i anstalterne, rekrutteringskampagner m.m.

 

I det daglige løses opgaverne i sekretariatet med en betydelig grad af selvstændighed, og der er udstrakt samarbejde mellem Hovedkontorets ansatte, herunder direktionen.  Der er ligeledes et tæt samarbejde med anstalterne, hvor der ydes rådgivning og vejledning af medarbejdere og ledelse.

 

Du vil varetage ledelsen af sekretariatet og være overordnet ansvarlig for sekretariatets opgaveløsning. Du refererer til direktøren og er stedfortræder ved direktionens fravær. Du indgår i ledergruppen, der består af 18 personer.

 

Kvalifikationer
Vi søger en kollega der:

  • Har en relevant uddannelse, der eksempelvis har givet dig kompetencer inden for projektstyring, økonomistyring eller HR.
  • Har erfaring med ledelse.
  • Ikke er bange for at træffe afgørelser.
  • Er selvstændig, ansvarsbevidst og trives i en alsidig hverdag.
  • Trives i en hverdag med flere kulturer og flere sprog.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 40 timer om ugen.

 

Stillingen besættes efter gældende overenskomst eller på individuel kontrakt, medmindre du i forvejen er ansat som tjenestemand. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

 

Stillingen kan besættes på åremål.

 

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland. For varigt ansatte tjenestemænd er ansættelsesområdet tjenestemandsstillinger i Grønland under staten, Grønlands hjemmestyre eller en kommune.

 

Arbejdsstedet er Kriminalforsorgen i Grønland, Hovedkontoret, Aqqusinersuaq 4, 3900 Nuuk.

 

Tiltrædelse er 1. maj 2021 eller derefter.

 

Der vil blive anvist bolig efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Naaja Nathanielsen på telefon +299 34 75 01 eller chef for fuldbyrdelse og sikkerhed Tina Dam på telefon +299 34 75 02.

 

Ansøgningen
Ansøgning med cv, dokumentation for uddannelse og andet relevant materiale skal være modtaget senest mandag den 22. marts 2021.

 

For allerede udnævnte tjenestemænd skal ansøgningen stiles til Dronningen.

 

Samtaler forventes afholdt i uge 12.

 

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.