Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Økonom/beregner til overenskomstafdelingen

Vil du være med til at regne på overenskomstaftaler og bidrage til forhandlinger?
Lønsummen i den offentlige sektor udgør en væsentlig del af samfundsøkonomien. Løn er centralt for alle borgere i samfundet. Lønnen reguleres gennem et større antal overenskomstaftaler, som løbende undergår forhandlinger. Kan du vedligeholde og udvikle vores regnemodeller på de forskellige aftaler, så har vi en stilling til dig! Der vil for den rette kandidat være mulighed for ansættelse som special- eller chefkonsulent. Stillingen er i Nuuk.

Om stillingen
Forhandlingsafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen vedligeholder og fornyer de eksisterende overenskomstaftaler, som er indgået med en lang række forhandlingsberettigede organisationer i Grønland og Danmark. Aftalerne regulerer de aktuelle lønforhold og har stor betydning for organisationernes medlemmer og Selvstyrets og kommunernes økonomi. Et væsentligt omdrejningspunkt i forhandlingerne er tal fra en eksisterende regnemodel, som er udarbejdet i excel. Modellen fødes hovedsageligt med data fra vores lønsystem, som er udviklet af KMD. Stillingsindholdet relaterer sig derfor hovedsageligt til – gennem modellen - at tilvejebringe et talgrundlag til brug for aktuelle overenskomstforhandlinger eller som del af politiske oplæg. Du vil tillige få mulighed for at udvikle kvantitative risikovurderingsværktøjer til afdelingens øvrige juridiske opgaver, herunder mæglings- og retsområdet.

Dine hovedopgaver

 • Konsekvensberegninger og oplæg til brug for overenskomstforhandlinger
 • Komparative analyser inden for og på tværs af lønområder, herunder lønstatistikker
 • Optimere og automatisere processer på tværs af afdelingerne
 • Udarbejdelse af oplæg
 • Udvikling af den eksisterende beregningsmodel
 • Udvikling af risikostyringsmodel
 • Sætte ord på tal – og omvendt


Du har/er:

 • Relevant uddannelse inden for økonomi, eksempelvis HD, cand.polit, cand.oecon, cand.merc (eksempelvis fir eller aud)
 • Fortrolig med excel, modelfunktioner og gerne databaser
 • Initiativ og idérig og ikke bange for selv at sætte i gang
 • Mindst tre års relevant arbejdserfaring
 • Analytisk, løsningsorienteret og systematisk
 • Meget gerne kendskab til det grønlandske samfund og sprog samt viden om grønlandske samfundsforhold
 • Gerne kendskab til kollektiv arbejdsret, løndannnelsesmekanismer og incitamentssystemer


Vi tilbyder:

 • Et spændende og ansvarsfuldt job
 • Høj grad af indflydelse på dit arbejde
 • Fleksibelt arbejdsmiljø med eget kontor og mulighed for tværfaglig sparring
 • Deltagelse i overenskomstforhandlinger
 • En uformel omgangstone og gode kolleger


Om os
Økonomi- og Personalestyrelsen hører under Departementet for Finanser og er en del af Naalakkersuisut (Landsstyret). Økonomi- og Personalestyrelsen betjener hele centraladministrationen. Overenskomstafdelingen består af en blanding af økonomer, jurister og konsulenter. Udover selve overenskomstforhandlingerne varetager afdelingen også den overordnede fortolkning af gældende overenskomster samt håndtering af tvister i retssystemet. Som organisation og på afdelingsplan vil vi altid søge at udvikle dig som medarbejder.

Du kan læse mere om Økonomi- og Personalestyrelsen her: www.asa.gl.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Frederik Schmidt på tlf. +299 34 66 81, e-mail fsch@nanoq.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfrist den 18.03 2021 kl 12:00.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende med henblik på tiltrædelse snarest muligt efter aftale. Ansøgning bedes vedlagt CV og komplette eksamenspapirer inkl. karakterudskrifter fra den samlede uddannelse samt relevante referencer. Der anvendes test i forbindelse med en samtale.

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Der vil være mulighed for ansættelse som specialkonsulent eller chefkonsulent for ansøgere med tilstrækkelig relevant erfaring.

BEMÆRK, at tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Styrelsen ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Om Naalakkersuisut
Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2.500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er at sikre Naalakkersuisut (Landsstyret) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.
Se også www.naalakkersuisut.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning