Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Fritidsklubben Aamarngaar i Tasiilaq søger en pædagog / Job nr. 115/21

Fritidsklubben i Tasiilaq, der er en del af Fritidscenter Aamarngaar, er et kommunalt fritids- og aktivitetstilbud for børn og unge i målgrupperne 6 – 13 årige og 14 – 21 årige.

Fritidsklubbens åbningstid er fordelt imellem de to målgrupper således at der er åbent for børn alle hverdage fra kl. 17:00 – 19:00 og for unge alle hverdage fra 19:30 – 23:00, dog med undtagelse af fredag hvor klubben holder åbent til kl. 24:00. Lørdage er fritidsklubben åben for børn i tidsrummet 13:00 - 17:00 og for unge 19:00 – 24:00. Om søndagen er der åbent for børn fra kl. 13:00 – 17:00 og for unge fra kl. 19:00 – 23:00.

Fritidsklubbens formål er at være et fristed for børn og unge, når de ikke er i skole. Som et fristed er Fritidsklubben delvis brugerstyret. Dette vil sige at rammerne for fritidsklubben og de aktiviteter der finder sted planlægges og udarbejdes af et klubråd bestående af både brugere og medarbejdere.

Under tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter bestræber vi os på at fokusere på aktiviteter der fordrer samarbejde og sammenhold i brugergruppen, såsom musiske samspilsaktiviteter, holdkonkurrencer, tillidsøvelser eller lign. Vi søger en pædagog der kan bidrage til brugergruppens udvikling af sociale kompetencer og som har evner til at planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter, der fremmer målgruppens sociale trivsel.

Vi lægger vægt på at du har kendskab til- og forståelse for de sociale forhold der gør sig gældende i Tasiilaq, og at du evner at målrette din pædagogiske praksis efter dette. I det daglige pædagogiske arbejde vil du opleve eller erhverve dig viden omkring ting eller hændelser der kan være grænseoverskridende. Vi forventer derfor at du er psykisk robust, kan vise overskud og træde tydeligt i karakter, også i svære situationer. Vi forventer ligeledes at du er bekendt og fortrolig med din skærpede underretningspligt.

Som pædagog i Fritidsklubben vil du indgå i et nært planlægnings- og sparringssamarbejde med din afdelingsleder og den overordnede ledelse i Fritidscenter Aamarngaar. Du vil således få en stor indflydelse og et stort ansvar for udformningen af Fritidsklubbens pædagogiske linje.

I henhold til Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed kan ansættelse kun finde sted under forudsætning af tilfredsstillende børne- og straffeattest.

Du aflønnes i henhold til § 7 i NPKs overenskomst for pædagogisk personale ved dag- og døgninstitutioner i Grønland.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 115/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 18. marts 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Fg. leder Christian Westphael Jensen
Telefon: +299 367821
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning