Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Controller til Teknikimik Ilinniarfik, Tech College Greenland

Teknikimik Ilinniarfik, Tech College Greenland søger en controller til spændende og alsidig økonomistilling. Stillingen er placeret i Sisimiut.
Teknikimik Ilinniarfik (KTI) er en underliggende enhed under Grønlands Selvstyre, der på adresser i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser samt gymnasiale uddannelser som GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse.
Samtidigt indgår KTI i et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - Arctic – DTU Sisimiut vedrørende drift af DTUs ingeniøruddannelser i Sisimiut.

KTI er i en spændende udvikling med vækst i aktiviteter, bl.a. flere kompetencegivende kurser inden for forskellige uddannelsesområder.
Herudover har KTI ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger med beliggenhed i Sisimiut.
Du referer til KTIs forstander og dine nærmeste samarbejdspartnere vil blive KTI’s administration og øvrige afdelinger, der er placeret både i Nuuk og Sisimiut, Arctic DTU samt Grønlands Selvstyre.

De væsentligste arbejdsopgaver:

 • Bidrage til budgetlægning, løbende budgetkontrol og opfølgning i samarbejde med KTIs ledelse.
 • Samarbejde med KTIs ledelse om udarbejdelse af budgetbidrag til finanslovsforslag.
 • Samarbejde med ekstern revisor vedr. materiale til Selvstyret, bl.a. aktivitetsregnskaber til departementet.
 • Betjening og udarbejdelse af internt regnskab til KTIs bestyrelse.
 • Optimere og koordinere regnskabsmæssige processer.
 • Ad-hoc opgaver.


Faglige kompetencer
Vi vægter:

 • Erfaring fra lignende stillinger eller arbejdsopgaver. Gerne fra uddannelsesområdet, men ingen betingelse.
 • Relevant videregående uddannelse inden for økonomi, fx AU Økonomi & Ressourcestyring, Financial Controller eller en regnskabsfaglig bachelor uddannelse.
 • At du har kendskab til diverse ERP systemer, fx Prisme, XAL, IRIS samt Selvstyrets ledelsesinformationsystem. Særligt vigtigt at du er fortrolig med Office Pakken (365) og er vant til at arbejde med pivot-tabeller.
 • Kan kommunikere regnskab og tal til ikke-fagpersoner.
 • At du gerne behersker grønlandsk og dansk i skrift og tale, men ingen betingelse.


Personlige kompetencer
KTI Sisimiut søger en controller, der er interesseret i et teambaseret arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på kompetencer, evner og vilje til samarbejde.

Herudover søger vi personlige kompetencer såsom, at du:

 • arbejder selvstændigt og nøjagtigt.
 • kan arbejde i overensstemmelse med regler og systemer.
 • kan omstille dig fra opgave til opgave.
 • har let ved at engagere dig.
 • kan lide at videndele og vejlede.


Vi tilbyder
En arbejdsplads, hvor der er:

 • plads til humor og en uformel omgangstone.
 • dygtige og fagligt kvalificerede kolleger og medarbejdere.
 • spændende og udfordrende opgaver, hvor du i høj grad arbejder selvstændigt, planlægger og prioriterer dine opgaver.
 • en arbejdsplads, der udvikler sig.


Vi ønsker, at ansættelsesforholdet indledes med en 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte forstander Jokum Møller – jomo@kti.gl - +299 527188.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning