Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig/konsulent til Beredskabsområdet

Departementet for Forskning og Miljø søger en AC-fuldmægtig/konsulent til beredskabsområdet.
Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling inden for et område af stor betydning. Du får vide rammer med plads til at udtænke nye ideer – og mulighed for at se at tingene lykkes. Derudover tilbyder vi gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Du bliver en del af en arbejdsplads med gode kollegaer og en uformel omgangstone. Samtidig får du masser af indsigt i en politisk organisation og er tæt på ledelsesniveauet.

Arbejdsopgaver
Dine arbejdsopgaver kommer primært til at være inden for beredskabsområdet. Området omfatter udarbejdelse af lovgivning, tilsyn med de kommunale redningsberedskaber og formidling af oplysninger inden for beredskabsområdet.

Du vil også skulle udføre anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg på sprængstofmagasiner og på byggepladser, hvor der anvendes eksplosivstoffer. Derudover kommer du til at være sekretærfunktion for Beredskabskommissionen.

Du vil endvidere blive en del af sekretariatet for Beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen rådgiver Naalakkersuisut i spørgsmål om beredskabet i Grønland. Beredskabskommissionen indkaldes derfor også ved større ulykker og katastrofer. Beredskabskommissionens opgave er at tilvejebringe et fyldestgørende informationsgrundlag for Naalakkersuisut samt samordne de involverede myndigheders aktiviteter i henhold til beredskabsplanen.

Departementet deltager også i Fagudvalget for Branduddannelsen og fører tilsyn med, at uddannelsesniveauet i de kommunale redningsberedskaber svarer til risikobilledet. Du kan forvente en hverdag præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, borgerne, kommunerne eller virksomheder.
Vi forventer, at du kommer til at arbejde med sekretærfunktion på følgende områder:

 • Oplysningsvirksomhed inden for beredskabsområdet
 • Udstedelse af tilladelser inden for sprængstofsområdet
 • Tilsyn og kontrolbesøg
 • Deltage i Fagudvalget for Branduddannelsen
 • Varetagelse af sekretærfunktion for Beredskabskommissionen
 • Deltage i planlægning og gennemførelse af diverse beredskabsøvelser
 • Sikre udarbejdelsen af diverse beredskabsplaner


Kvalifikationer
Vi ser gerne, at du har:

 • En relevant uddannelse inden for eksempelvis samfundsvidenskab, katastrofe- og risikomanagement, politiet eller redningsberedskabet
 • Flere års erfaring fra en offentlig forvaltning eller fra en rådgivende virksomhed
 • Interesse for og viden om beredskabsområdet generelt
 • Kendskab til og erfaring med krisestyring og sektoransvar
 • At du kan holde hovedet koldt og bevare overblikket i en kritisk situation
 • Gode evner for gennem samarbejde at nå solide og gensidigt acceptable resultater
 • Evne til at formidle komplekse problemstillinger i et klart sprog
 • Stærke analytiske og kommunikative kompetencer, som du formår at kunne bringe i spil, når du understøtter ledelsen i opgaveløsningen. For at være succesfuld i dit job og tilføre værdi, skal du blandt andet kunne identificere, konkretisere og beskrive problemstillinger
 • Kendskab til grønlandske forhold og behersker grønlandsk


Da en del opgaver består i at vejlede eller sågar kræve ændringer, er det af stor vigtighed, at du kan udvise venlig myndighed både i samtaler og på skrift.

Vi ser også gerne, at du:

 • Kan arbejde selvstændigt med mange forskelligartede opgaver
 • Tager initiativ og hjælper til fortsat at udvikle afdelingen
 • Har det godt med politisk opmærksomhed om de opgaver, du løser
 • Er engageret, effektiv og har et godt humør


En ansættelse vil være betinget af en sikkerhedsgodkendelse, og at den opretholdes under hele ansættelsesforholdet.

Kort om arbejdsstedet
Departementet består af ca. 35 medarbejdere, der er fordelt på tre afdelinger (Afdelingen for Service, Økonomi og Personale, Natur- og Klimaafdelingen samt Miljø- og Beredskabsafdelingen) samt Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Under departementet hører desuden Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut).

Du vil komme til at være en del af Miljø- og Beredskabsafdelingen, som betjener Naalakkersuisoq for Natur og Miljø. Afdelingen er normeret med en afdelingschef og 11 AC-fuldmægtige, hvoraf to varetager beredskabsområdet.

Arbejdspladsen er placeret i Nuuk. Byen byder på mange muligheder, herunder kulturhus, biograf, svømmehal, fitnesscentre, cafeer, restauranter og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk byder derudover både på skibakke og golfbane, samt mulighed for kajak, fiskeri, sejlads, vandring og en lang række andre fritidsaktiviteter.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Tiltrædelsestidspunkt
Tiltrædelsesdato er 1. maj 2021.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen skal være Departementet for Forskning og Miljø i hænde senest den 15. marts 2021 Samtaler afholdes løbende.

Ansøgning:
Ansøgning mærket ”AC-fuldmægtig/Konsulent beredskab” bedes sendt via nedenstående link.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Karen Anne Arleth på telefon +299 34 5465.

Du kan læse om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning