Gå til hovedindhold
87

Dette jobopslag er udløbet

Gensopslag - Integreret daginstitution Mikisoq søger en pædagog / Job 91/21

Integreret daginstitution Mikisoq søger en pædagog med tiltrædelse efter aftale eller snarest.

Mikisoq er normeret til 24 børn fra 0 –2 år og til 20 børn fra 3 – 6 årige.
Personalenormeringen er på 12 personale og fordelt som følger: Leder, souschef, 2 pædagoger, 3 barne- og socialmedhjælpere, 3 medhjælpere, køkkenassistent og rengøringsassistent.
Institutionen har åbent fra kl. 7.00 til 17.00 og ligger nær i bymidten i Tasiilaq.

Vi forventer, at du er:

  • Uddannet pædagog eller tilsvarende
  • Er ydmyg og motiverende overfor børn
  • At du er vågen overfor enkelte børns behov
  • At du er ærlig og åben
  • Samarbejdsvillig overfor forældre, kolleger og børn
  • At du som ansat er åben overfor udvikling og er engageret og er villig til at dele
  • At du er loyal overfor den principiel lov og har viljen til at udvikle børn

Vores værdier:

  • En arbejdsplads i konstant udvikling
  • Glade og friske børn og forældre
  • Fleksible og respektfulde kollegaer

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.
For yderligere oplysninger om stillingen rettes til leder Kista I.Sørensen, telefon: 36 78 20, e-mail: kiis@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 91/21, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 5. marts 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Kista I. Sørensen
Telefon: +299 367820
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning