Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Specialkonsulent i halvårig projektstilling til Departementet for Sundhed

Departementet for Sundhed søger en erfaren medarbejder til varetagelse af analyseopgaver pålagt departementet.
Stillingen er placeret i afdelingen for Strategi, Planlægning og Ligestilling. Afdelingen betjener Naalakkersuisoq for Sundhed og har ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver samt departementale opgaver inden for sundhedsområdet. Arbejdet i afdelingen omfatter servicering af Naalakkersuisoq for Sundhed og departementschefen. Specialkonsulenten refererer til departementschefen.

Arbejdsopgaver
Arbejdsopgaverne vil blandt andet være:

  • Understøttelse og udarbejdelse af analyse relateret til spørgsmål om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.
  • Understøtte sekretariatsarbejdet i Sundhedskommissionen
  • Samarbejde med øvrige departementer og underliggende enheder
  • Deltagelse i de koordinerende møder i departementet


Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse og bred erfaring fra sundhedsområdet. Desuden forventer vi, at du har kendskab til og erfaring med arbejdet i en politisk organisation, herunder forståelse for processer i det offentlige system. Derudover forventer vi, at du:

  • Har kendskab til det grønlandske samfund
  • Har flair for koordination og har interesse i og erfaring med projektledelse, tværfagligt og tværnationalt samarbejde
  • Arbejder struktureret, er grundig og kvalitetsbevidst og er god til at overholde frister
  • Trives i en travl hverdag med skiftende arbejdsopgaver
  • At du har vilje til at gøre en forskel på et arbejdsområde, som har politisk bevågenhed


Vi tilbyder en spændende og selvstændig stilling inden for et stort, spændende og udfordrende område. Vi er en arbejdsplads i konstant udvikling med gode kollegaer og uformel omgangstone. Vi er en arbejdsplads med interessante og faglige udfordringer, hvor teamwork og faglig professionelisme vægtes højt.

Løn og ansættelsesforhold
Den rette kandidat vil blive ansat som specialkonsulent og ansættelsen er tidsbegrænset til 6 måneder.
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Tine Pars, tlf. +299 34 66 25, e-mail: tine@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis samt referencer/referenceliste skal sendes via nedenstående link senest 26. februar 2020 kl. 12:00.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning