Gå til hovedindhold
75

Dette jobopslag er udløbet

Akademisk medarbejder til Grønlands Politi, Forebyggelse og Analyse

Grønlands Politi, Nuuk
Vil du arbejde med forebyggelse, analyse og sekretariatsopgaver og derigennem være med til at gøre en forskel i det grønlandske samfund? Kan du drive projekter og større opgaver fra idéfase til implementering? Har du stærke formidlingsevner og kan omsætte dit akademiske arbejde til praktiske løsninger?

Så er det dig, Grønlands Politi, sektionen for Forebyggelse og Analyse, søger som akademisk medarbejder til start snarest muligt.

Om stillingen
Den nye akademiske medarbejder vil primært varetage forebyggelsesopgaver, men vil desuden understøtte arbejdet med en række forskelligartede analyser, sekretariatsfunktioner og tværgående projekter og samarbejder på hele enhedens område.

Arbejdsopgaver omfatter bl.a.:

  • Implementering af anbefalinger fra en rapport om barrier for anmeldelser af seksuelle overgreb mod børn
  • Udvikling af forebyggelsesinitiativer og -analyser
  • Sekretariatsbetjening af Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd (PiSiu)
  • Understøtte arbejdet med kommunefogeder
  • Udarbejde beslutningsoplæg, høringssvar, baggrundsnotater og lignende

 

Kriminaliteten i Grønland adskiller sig, overordnet set, fra kriminaliteten i Danmark. Forekomsten af personfarlig kriminalitet, navnlig vold, drab og sædelighedsforbrydelser, er højere i Grønland set i forhold til indbyggertallet. Som medarbejder i Grønlands Politi skal du derfor være klar på, at du vil komme til at beskæftige dig med en række alvorlige sagsområder om personfarlig kriminalitet og selvmord.

Kvalifikationer
Du har en kandidatbaggrund, fx statskundskab, sociologi, forvaltning, kriminologi, PKL eller lignende. Du kan enten være nyuddannet eller have et par års relevant erfaring.

Herudover forventer vi, at du:

  • kan drive større opgaver og projekter med høj grad af selvstændighed og samtidig evner det gode samarbejde med kollegaer
  • er udpræget struktureret og evner at have overblik over mange forskellige opgaver
  • kan bygge bro mellem de akademiske analyser og den praktiske udførelse af opgaverne
  • kan etablere og vedligeholde gode relationer til mange forskellige samarbejdspartnere, både internt i politiet og i øvrigt i det grønlandske samfund

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du er dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) i både skrift og tale.

 

Om os
Forebyggelse og Analyse er organisatorisk placeret i politisøjlen i Grønlands Politi og er en del af Operativ Plan og Analyse (OPA). Forebyggelse og Analyse består pt. af en sektionsleder, to akademikere, en socialrådgiver og praktikant. Ledelsen i sektionen varetages af en sektionsleder, der refererer til en vicepolitiinspektør, som har ansvaret for hele OPAs opgaveløsning. OPA har i alt 8 ansatte.

Sektionen for Forebyggelse og Analyse arbejder bl.a. med forebyggelse af kriminalitet, ledelses- og styringsinformation, sekretariatsunderstøttelse af politisøjlen samt efterretnings- og analysearbejde. Sektionen har til opgave at sikre, at Grønlands Politi arbejder analysebaseret og struktureret, særligt på forebyggelsesområdet.

 

Ansættelsesvilkår 
Du vil blive aflønnet efter kvalifikationer og i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

 

Arbejdstiden er 40 timer om ugen med start 1. maj 2021 eller snarest herefter.

 

Dit arbejdssted bliver Grønlands Politi med adresse i Nuuk. Du vil kunne få anvist en personalebolig, hvortil du betaler indskud, leje og løbende udgifter. Er du pt. bosiddende uden for Nuuk, vil du blive anvist en vakantbolig, indtil passende personalebolig kan tilbydes. Grønlands Politi betaler for evt. tiltrædelsesrejse og bohaveflytning.

 

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

 

Udover et spændende arbejdsliv ved Grønlands Politi har Grønland masser at byde på i form af eksempelvis fantastiske naturoplevelser, et rigt kultur- og foreningsliv og ikke mindst et godt socialt og kollegialt sammenhold i Grønlands Politi.

 

 

Kontakt og ansøgning
Send en ansøgning og vedlæg karakterudskrifter, cv samt eventuelle relevante udtalelser.

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sektionsleder i Forebyggelse og Analyse, Mikkel Høj Svendsen, på tlf. +299 567174 eller mail MSV006@politi.dk. Husk at der er en tidsforskel på 4 timer.

 

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores

rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Ansøgningsfristen er d. 25. februar 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 10 og 11.  

 

 

KALAALLIT NUNAANNI POLITIIT
Ataatsimut toqqissisimatitsivugut

GRØNLANDS POLITI
Sammen skaber vi trygheden