Gå til hovedindhold
86

Dette jobopslag er udløbet

Handicapinstitutionen Ivaaraq Qaqortoq søger souchef

Til ansættelse 1. marts 2021 eller efter nærmere aftale.

Ivaaraq er en landsdækkende døgninstitution for børn, unge og voksne med handicaps.
Blå afdeling er normeret til 10 og gul afdeling til 5 beboere.

Flere beboere er kørestolsbrugere. Alle skal have støtte, hjælp og pleje til alle daglige gøremål.
Skolesøgende børn går på Kommune Kujalleq’s specialskole ”Tungujortuaraq”.
De unge/ voksne er hver dag i Ivaaraqs værested ”Orpigaq”.
Den fysioterapeutiske behandling og træning foregår på Ivaaraq.

Vi søger: 1 souschef 40 timer ugentligt.

Betingelser:

 • Skal være uddannet pædagog.
 • Har ledelseserfaring.
 • Interesse- og erfaring i arbejdet med multihandicappede børn/voksne.
 • Er i stand til at påtage sig ansvars- og arbejdsopgaver i det daglige.
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig prioritere samarbejde højt.
 • Kan være med til at præge den pædagogiske udvikling.
 • Har overblik og gennemslagskraft.
 • Er fagligt og personlig velfunderet


Daglige arbejds- og ansvarsområder:

 • I samarbejde med forstander og afdelingsledere sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde.
 • Pædagogisk og praktisk planlægning.
 • Vejledning og støtte til personalet.
 • Medicinansvarlig i samarbejde med afdelingsleder.
 • Ansvarlig for indkaldelse til statusmøder.
 • Fungerende forstander ved forstanders fravær.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning