Gå til hovedindhold
102

Dette jobopslag er udløbet

Kommunikationsmedarbejder til sekretariatet for Den Internationale Arktisk Hub

Kommunikationsmedarbejder søges til Sekretariatet for Den Internationale Arktiske Hub
Trives du i et mindre team og med en bred palette af kommunikationsopgaver? Er du vant med strategisk planlægning og pressehåndtering, og har du styr på de digitale værktøjer? Har du en skarp pen, og kan du fange, videreformidle og vinkle historier og budskaber til mange forskellige målgrupper? Så er det måske netop dig, vi søger til at varetage kommunikationsopgaverne for Den Internationale Arktiske Hub.

Grønland og Danmark har i fællesskab etableret Den Internationale Arktiske Hub (IAH), som skal styrke internationalt samarbejde indenfor arktisk forskning og bygge bro mellem forskning, uddannelse, samfund, forvaltning og erhverv. Forventningerne til og ambitionerne for IAH er mange og høje, og formidling udgør en vigtig forudsætning for at komme i mål med den vision og mission, der er lagt for hub’en som et centralt og unikt knudepunkt for arktisk forskning.

Om jobbet
Vi søger derfor en drivkraftig og ambitiøs kommunikationsmedarbejder til at indgå i vores mindre team, bestående af dig, en AC-fuldmægtig og sekretariatets leder. Som kommunikationsmedarbejder bliver du primus motor for at etablere, varetage og videreudvikle IAHs kommunikations- og formidlingsopgaver, der blandt andet skal styrke koblingen mellem de mange interessenter inden for arktisk forskning, skabe interesse for arktisk forskning med fokus på Grønland samt synliggøre forskningens nytteværdi for det omgivende samfund, både lokalt og globalt.

Dine primære arbejdsopgaver vil være

 • at opbygge, styrke og drive IAHs kommunikationsarbejde
 • at tilrettelægge en strategisk målrettet kommunikationsstruktur- og plan for IAH, herunder sikre at vi benytter de rette kommunikationskanaler og værktøjer i vores daglige arbejde på kort og længere sigt
 • at varetage IAHs pressearbejde med ansvar for pressehåndtering både på daglig basis og med et længere strategisk sigte; herunder forstår du også at sælge historier hos både lokale, landsdækkende og internationale medier, og du har forståelse for, hvordan nyheder skabes og udvikler sig. Du vil også sidde med en løbende rådgivende funktion i forhold til sekretariatets leder og bestyrelse


Vi tilbyder dig
Et udfordrende og alsidigt job i et uformelt arbejdsmiljø, hvor teamånd sættes højt. Her får du plads til at sætte netop dine kompetencer og kreative ideer i spil i arbejdet med at udvikle, søsætte nye initiativer og indsatser, og selv præge opgaver og resultater. Som en del af IAH vil du have en fleksibel og dynamisk hverdag. Du vil skal kunne trives i løbende kontakt med en bred række interessenter i ind- og udland. Fokusområder og opgaver kan ændre sig, udvikles og udbygges over tid, og der er derfor løbende mulighed for, at typerne af opgaverne justeres, og at der opstår nye opgaver.

Fagligt lægges der vægt på, at du

 • har en relevant uddannelsesbaggrund – eksempelvis inden for kommunikation, journalistik eller en anden relevant akademisk uddannelse
 • har indsigt i - eller interesse for arktisk forskning og forskningsformidling samt samfundsmæssige og politiske forhold i Grønland
 • brænder for god kommunikation og har styr på de journalistiske værktøjer
 • har erfaring med hjemmeside, SoMe og digitale løsninger
 • begår dig på et højt niveau i skrift og tale på dansk og engelsk, grønlandske kundskaber vil være en fordel


Som person forventer vi, at du

 • har en høj kvalitetssans, kan sætte dig ind i den faglige substans og følger med i, hvad der rører sig lokalt, nationalt og på den internationale arena
 • tør spille ind med dine egne ideer, samtidig med at du er en god holdspiller og lydhør over for IAHs retning og ståsted
 • kan strukturere din tid og kan bevare overblikket i perioder med travlhed
 • at du er energisk og brænder for at skabe de bedste resultater
 • er kreativ, innovativ, opsøgende og god til relationer


Ansættelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2021 - eller efter aftale.

Ansøgningsfristen til stillingen er: 7. februar 2021.
Vil du vide mere om stillingen og International Arktisk Hub, er du velkommen til at kontakte sekretariatslederen for IAH, Anna-Sofie Skjervedal, tlf. +299 36 12 89, mail: iah@iah.gl 

Om Den Internationale Arktiske Hub 
International Arktisk Hub skal fungere som en unik og samlende platform i Grønland for grønlandske, danske og internationale arktisforskere samt arktiske interessenter. IAHs aktiviteter inkluderer blandt andet forskningsunderstøttende initiativer, som faciliterer samarbejde og dialog mellem forskere og forskningsgrupper i og omkring Grønland og Arktis; tilvejebringelse af overblik over mulighederne for at bedrive forskning i og omkring Grønland; indsatser, der kan bidrage til at den aktuelle forskning integreres i de grønlandske læringsmiljøer, samt samarbejdsplatforme og vidensoverførsel mellem relevante forskningsmiljøer, erhvervsliv og industri. Du kan læse mere om den politiske mission, vision og rammeaftalen for IAH her.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Du bliver ansat ved Grønlands Naturinstitut, og refererer til IAHs sekretariatsleder.

Stillingen finansieres via finansloven i hhv. Danmark og Grønland. Der er dermed tale om en fast stilling med forbehold for fortsat finansiering via finansloven. På nuværende tidspunkt er der finansiering frem til 2022.

Stillingen er en fuldtidsstilling (40 timer om ugen), med fysisk placering ved vores kontor i Nuuk.  Der kan være rejseaktiviteter tilknyttet stillingen.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning