Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Finansiell controller till Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn

Är du duktig i ”maskinrummet” och vill vara med att vidareutveckla och styrka redovisningsfunktionen - så är det dig vi letar efter.
 
Du blir en del av vår ekonomiavdelning som överordnat arbetar med förvaltning och utveckling av den nordiska budgeten på cirka en miljard danska kronor årligen. Ekonomiavdelningen samarbetar nära Nordiska ministerrådets andra avdelningar med fackområdesansvar samt stab och administrativa funktioner (HR, IT och juridik). Ekonomiavdelningen stöder övriga avdelningars projekt- och institutionsstyrning, driver en effektiv budgetprocess, och avrapporterar till sekretariatets ledning månadsvis.
 
Ekonomiavdelningen har 12 medarbetare (inklusive en studentmedarbetare), och arbetet är organiserat i team där varje medarbetare refererar direkt till ekonomichefen.
 
Redovisningsfunktionen arbetar med räkenskaperna från ax till limpa, från registrering (och betalning) till utarbetande av årsrapport och delårsrapporter för Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet och Nordiska kulturfonden.
 
Sekretariatet har sedan 2019 arbetat med att implementera ett nytt affärssystem (Unit4 Business World). Utöver det löpande redovisningsarbetet fokuseras bland annat på utbildning av personalen samt förbättringar av systemkonfiguration, processer och rapportering.
 
Din kontaktyta blir alltså stor och du kommer få en omväxlande vardag med många olika arbetsuppgifter i en dynamisk miljö. Sekretariatet ligger mitt i hjärtat av Köpenhamn och du kommer få kollegor från hela Norden och med ”skandinaviska” som arbetsspråk.
 
Vi stärker nu redovisningsfunktionen med ytterligare en finansiell controller.
 
Dina primära arbetsuppgifter kommer vara att:
 
 • utarbeta månads-, kvartals- och årsrapporter
 • delta i redovisningsteamets planering och stödja den dagliga driften och det löpande avstämningsarbetet
 • sparra, rådge och stötta kollegor i ekonomiavdelningen
 • utbilda, rådge och ge support till kollegor i fackområdesavdelningarna vad gäller ekonomisk uppföljning på projekt och budgetposter
 • utarbeta intern rapportering och skriva saksframställningar till politisk nivå
 • optimera, vidareutveckla och dokumentera förrättningsgångar, processer och affärssystem
 • utarbeta revisionsdokumentation till danska riksrevisionen
 • driva arbetet med att implementera och säkra en effektiv kontollmiljö.
 
Tjänsten är nyupprättad och du blir en av teamets tre seniorrådgivare. Ekonomifunktionen i Nordiska ministerrådet är i en återuppbyggnadsfas, och den rätta kandidaten kommer ha goda möjligheter att prägla tjänstens innehåll och medverka till att stärka kvaliteten i våra processer och den finansiella rapporteringen.
 
Kandidatprofil:
Du har en god ekonomisk förståelse och en bra räkenskapsmässig verktygslåda, och:
 
 • minst fem års erfarenhet från liknande arbete eller från anställning i en större revisionsbyrå
 • genomförd relevant akademisk utbildning
 • är en stark kommunikatör med solid pedagogisk förmåga och god samarbetsvilja
 • arbetar systematiskt, ihärdigt och självständigt
 • har fokus på kvalitet och håller deadlines
 • har starka kompetenser i Excel
 • har solid erfarenhet av att arbeta i ekonomi/affärssystem, gärna också med erfarenhet av systemansvar eller implementeringsprocesser.
 
Kunskap till Unit4 Business World är en fördel men ej ett krav.
 
Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna. Du ska dessutom kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift på ett av sekretariatets tre officiella arbetsspråk, danska, svenska eller norska. Du kan även uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på engelska.
 
Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här.

Arbeta i en internationell miljö med motiverade medarbetar från hela norden
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss. 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Väldens mest hållbara och integrerade region
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre sakansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomienhet, som nu blir till en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.
 
Ytterligare information om tjänsten
Om du har frågor och vill veta mer om tjänsten så kan du kontakta tillförordnad ekonomichef Björn Lillieström på e-post bjli@norden.org. För information om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.
 
Ansök senast 7 februari 2021. Tillträde den 1 april 2021 eller snarast möjligt därefter. De första intervjuerna hålls i vecka 6 och 7, februari 2021.
 
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan!
 
 
Skicka ansökan