Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet søger en specialkonsulent/AC-fuldmægtig

Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet søger en specialkonsulent/AC-fuldmægtig med interesse for forsvars- og sikkerhedspolitik samt Arktis.

Du skal varetage Grønlands interesser vedrørende sager som sikkerheds- og forsvarspolitik og samarbejde vedrørende Arktis. Du har erfaring med offentlig sagsbehandling samt politisk rådgivning. Det forventes ligeledes, at du har analytiske evner inden for internationalt samarbejde på forsvars- og sikkerhedsområdet.

Dine primære arbejdsopgaver

 • Sagsbehandler på henvendelser vedrørende forsvars- og sikkerhedspolitiske emner
 • Kontaktpunkt i departementet for forsvarets tilstedeværelse og aktiviteter i Grønland og Arktis, herunder varetagelse af sager vedrørende forsvarets arktiske kapacitetspakke
 • Sagsbehandler på henvendelser vedrørende arktiske emner
 • Varetage relevante opgaver i forbindelse med Departementet for Udenrigsanliggenders område, såsom ministerbetjening, analyseopgaver samt øvrig deltagelse i internationalt samarbejde
 • Medvirke til løsning af forvaltningsopgaver i forhold til departementets opgaver og generel myndighedsbehandling
 • Koordination og besvarelse af interne og eksterne høringer
 • Diverse udenrigspolitiske og generelle ad hoc-opgaver


Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet 
Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet er den centrale myndighed i Selvstyret, der varetager opgaver og Grønlands interesser af international karakter samt koordinerer og faciliterer fagdepartementernes internationale aktiviteter. Selvstyret deltager aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland. Selvstyret er aktiv i nordisk og arktisk samarbejde, herunder i Arktis Råd samt i FN-aktiviteter som klimakonventionen, kontinentalsokkelprojektet, Menneskerettighedsrådet og FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender. Departementet har således en travl hverdag med et meget komplekst og bredt opgavefelt.

Dine kvalifikationer og kompetencer

 • Relevant akademisk uddannelse (Cand.jur., Cand.polit., Cand.Scient.adm., Cand.Scient.pol,)
 • Du har flere års erfaring med forsvars- og sikkerhedspolitik, gerne i politisk styrede organisationer
 • Du har erfaring med arbejde i internationale miljøer og organisationer og/eller arbejde i udlandet
 • Du arbejder med stort overblik samt god faglig og analytisk forståelse af, hvordan en given opgave hænger sammen med den større politiske og internationale dagsorden
 • Du kan formidle komplekse emner om internationale relationer og kan rådgive på området
 • Du fungerer godt i et miljø, hvor der er travlt, og hvor der kan være komplekse opgaver. Det er en betydelig fordel, hvis du har indgående kendskab til det grønlandske samfund og kultur
 • Du har en god dømmekraft og kan skabe resultater
 • Beherskelse af såvel grønlandsk, dansk, engelsk samt andre sprog er en betydelig fordel
 • Du fungerer godt med såvel at tage selvstændigt ansvar som at samarbejde med kollegaer i departementet, i Selvstyret og myndigheder i Danmark


Det tilbyder vi
Departementet for Udenrigsanliggender og Energiområdet er en dynamisk arbejdsplads med god energi, så vi kan tilbyde imødekommende kollegaer med godt humør i et uformelt miljø.
Departementet er præget af en del travlhed. Det er derfor vigtigt, at vi sparrer med hinanden og arbejder sammen om at dække alle områder, herunder i forbindelse med rejseaktivitet.
Vi arbejder for, at hver enkelt medarbejder skal føle sig værdsat og føle, at det er meningsfuldt at gå på arbejde. Vi understøtter den enkeltes behov for videreudvikling og videreuddannelse, både personligt og fagligt.

Sikkerhedsgodkendelse
For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift fra kriminalregisteret. Denne kan gratis indhentes hos den lokale politimyndighed eller på www.politi.dk/bestil/bestil-straffeattest.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til, til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Ansættelse som specialkonsulent sker efter konkret vurdering.

Ugentlig arbejdstid er 40 timer.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingerne. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Uiloq Mulvad Jessen, tlf. +299 34 51 68 eller irum@nanoq.gl

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest 11. februar 2021
Vi forventer at afholde samtaler i uge 7
Dato for tiltrædelse er 1.03.2021 eller snarest muligt efter aftale.
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, udskrift fra kriminalregisteret, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes via denne hjemmeside ved at trykke ”send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning