Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Illernit søger en uddannet pædagog

Illernit – Qeqertarsuaq - søger pædagog.
Brænder du for det socialfaglige arbejde i relation til familier, der har været udsat for vold, og har du en god forståelse for anerkendende relationspædagogik i praksis? Kan du metodisk og struktureret foretage observationer og kontrol samt har kendskab til behov i en socialfaglig kontekst? 
Så er Illernit krise- og behandlingscenter for voldsudsatte kvinder med børn måske attraktiv for dig.

Tiltrædelsesdato er 1. marts 2021 eller efter nærmere aftale.

Illernit
Illernit er et landsdækkende krise- og behandlingscenter, som blev etableret i 2014 og er finansieret af Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen.
Det er målrettet til kvinder med børn, som har været udsat for psykisk/fysisk vold og har behov for at komme væk fra lokalsamfundet og dermed ikke kan profitere af et eventuelt lokalt krisecenter.
Illernit består af 5 rækkehuse med plads til 4 familier og et administrations- og behandlingshus.
Der er en lejet lejlighed, Imeqqutaalaq, i byen, som regnes til viderekomne familier.
Under opholdet tilbydes beboerne behandling samt råd og vejledning på centret, baseret på systemisk familieterapeutisk behandling.
Illernit er placeret i Qeqertarsuaq, Qeqertalik kommune. Byen har ca. 850 indbyggere og har sundhedscenter, Pilersuisoq, poststation, folkeskole, idrætshal, kunstgræsfodboldbane, forskellige foreninger, og der er mulighed for lange rejser med hundeslædeture samt snescooterture.

Praktisk om stillingen:
Opgaverne spænder over:

 • Føre daglig observation med familiernes indbyrdes kontakt og adfærd samt analysere de konstaterede forhold.
 • Pædagogisk arbejde baseret på en behandlingsplan.
 • Understøtte det terapeutiske arbejde på Illernit med pædagogiske indsatser.
 • Støtte barnet efter behov evt. i skole og børnehave.
 • Støtte familien til gode relationer ved hjælp af hjælpemidler f.eks. spil. 
 • Støtte familien til positiv aktivitet.
 • Støtte mor i pædagogisk opdragelse med anerkendende tilgang.
 • Modtagelse af og støtte i aktiviteter med familier.
 • Støtte de enkelte familier med træning efter eget valg af deres formål.
 • Etablering af kontakt til børn og søskende med henblik på opdragelse. 
 • Være daglig kontaktperson for familien.
 • Kendskab til konsekvenser for familier, der har været udsat for vold og har kendskab til området og interesse for området. 


For ovenstående krav er det vigtigt, at du kan være fleksibel og formår at omstille dig i forhold til de forskelligartede arbejdsopgaver, der er nødvendige for, at arbejdspladsen kan fungere optimalt. Dette gælder både inden for arbejdet og med hensyn til det terapeutiske område.

Vi forventer:

 • At du er udannet pædagog.
 • At du er grønlandsksproget.
 • At du er i stand til at arbejde pædagogisk funderet med familien.
 • At du formår at skabe kontakt og kan arbejde med børn og søskende i pædagogisk øjemed.
 • Være daglig kontaktperson for familien.
 • Du har en fleksibel arbejdsmåde, formår at være beredt og åben ved pludselige situationsændringer.
 • Du formår at lave kontorarbejde og deltager i det nødvendige arbejde i huset.


Vi tilbyder:

 • Et spændende job med mulighed for deltagelse og indflydelse på etablering af et landsdækkende krise- og behandlingscenter.
 • Medvirken til etablering af behandlingscenter med henblik på familiernes positive udvikling.
 • Muligheden for faglig og personlig udvikling.


Yderligere info
Hvis du ønsker nærmere information om arbejdsopgaver, så er du velkommen til at kontakte Forstander Renate Lyberth tlf. 92 19 19 eller på e-mail resa@nanoq.gl eller illernit@nanoq.gl for nærmere oplysninger. På webside www.nanoq.gl kan du læse om stillingopslagene.

Ansøgningsfristen er:
Ansøgningsfristen er følgende. 10. februar 2021.
Det forventes jobsamtalen gennemføres i uge 8.
Stillingen søges via www.naalakkersuisut.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning