Gå til hovedindhold
84

Dette jobopslag er udløbet

Forfatningskommissionens sekretariat søger en AC-fuldmægtig

Vil du arbejde med forfatning og forfatningskommissionen? Vil du være med til at engagere og inddrage borgerne i landets fremtid? Vil du være med til at afdække og klarlægge, hvad der skal skrives i Grønlands forfatning?

Forfatningskommissionen søger en dygtig AC-fuldmægtig til sekretariatet for forfatningskommissionen.

Tiltrædelsesdato 1. marts 2021 eller efter aftale.

Dine arbejdsopgaver
Selve arbejdet med at skrive et udkast til forfatningen vil ligge i forfatningskommissionen og det tilhørende uafhængige sekretariat for forfatningskommissionen. Redegørelsen for nedsættelsen af en grønlandsk forfatningskommission giver Forfatningskommissionen frihed og et stort ansvar til at tilrettelægge arbejdet selv i kommissionen. Det er op til kommissionen selv at samordne, hvordan forfatningen skal udformes, og hvor meget tid de vil bruge på de forskellige ordninger. 

En vigtig opgave for sekretariatet er at sikre folkelig forankring og debat om forfatningen. En anden vigtig arbejdsopgave er at få belyst en række forhold, som relaterer sig til et lands forfatning.

Forfatningsarbejdet handler om mange emner: Økonomi, historie, fælles identitet, kultur, selvforsyning, relationer til omverdenen, reformer, jura i forhold til folkeret og statsret og indhente erfaringer fra andre lande omkring alternative samarbejdskonstruktioner mellem selvstændige stater mv. Du kan derfor forvente, at jobbet som fuldmægtig i sekretariatet for Forfatningskommissionen bliver alsidigt, og at du får et tæt samarbejde med øvrige interessenter.

Der kan i perioder forekomme både aften- og weekendarbejde, og der kan forventes en del rejseaktivitet til stillingen, idet der forventes afholdt borgermøder om Forfatningskommissionen i hele landet samt studieture i udlandet.

Du vil komme til at varetage opgaver, som først og fremmest er relateret til:

 • At undersøge og afdække forhold relateret til forfatning og forfatningshistorie/-ret
 • At være med til at forfatte udkastet til forfatningen og betænkning baseret på kommissionens møder og arbejde
 • At assistere og fungere som sekretær ved forfatningskommissionens møder
 • At forberede og formidle materialer og viden til kommissionens medlemmer
 • At være med til at skabe en samtale i befolkningen om forfatningen


Kvalifikationer
Du har en relevant uddannelse og gerne erfaring fra en politisk styret organisation.

Vi forventer desuden, at du:

 • Har stor viden om Grønlands politiske udvikling og historie samt kultur
 • Gode sprogkundskaber
 • Har gode skriveevner
 • Er initiativrig, engageret, selvstændig og har lyst til at arbejde med en bred vifte af arbejdsopgaver
 • Trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
 • Er struktureret og god til at sikre overholdelse af frister
 • Kan håndtere administrative, faglige og menneskelige udfordringer


Vi tilbyder:

 • En spændende stilling inden for et nyt kapitel i Grønlands historie
 • Mulighed for faglig vækst og spændende samarbejdsrelationer
 • En arbejdsplads, som byder på spændende og faglige udfordringer, og hvor teamwork og faglig professionalisme vægtes højt


Henvendelse vedrørende jobbet
Spørgsmål om stillingen kan rettes til sekretariatschef Karen Kiær Jakobsen på tlf.: 555488 eller på mail: kkja@nanoq.gl.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning