Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

Ledende socialrådgiver til Myndighedsafdelingen i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked Job nr. 38/21

Kommuneqarfik Sermersooq søger en fagligt stærk og engageret ledende socialrådgiver til Myndighedsafdelingen i Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked med tiltrædelse efter aftale eller snarest derefter.

Myndigheds afdelingen består dels af sagsbehandling indenfor voksen, sociallovgivningen og udbetaling af ydelser og dels arbejde indenfor social udsathed.
Afdelingen består p.t. af 40 medarbejdere; team handicap/pension, team myndighed (off. hjælp), Team ydelse og gadeteam.

Stillingen, der er en fuldtidsstilling og genoprettet, har reference til afdelingsleder for myndighed.

Stillingens indhold:
Vi søger en ledende socialrådgiver til at indgå i vores afdeling. Stillingens væsentligste ansvarsområde er at kvalitetssikre sagsbehandlingen på Myndighedsområdet i forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked.

De primære opgaver er:

 • Undervise, rådgive og vejlede socialrådgivere og sagsbehandlere på voksenområdet i hele Kommuneqarfik Sermersooq.
 • Give faglig sparring på indkomne forespørgsler og klager til Myndighedsafdelingen.
 • Samle og kvalitetssikre oplæg til Udvalget for Velfærd og Arbejdsmarked, Tværfagligt udvalg og relevante instanser
 • Være tovholder på henvendelser fra Det Sociale Ankenævn og Ombudsmanden, i tæt samarbejde med afdelingsleder og forvaltningens jurist.
 • Ad hoc sagsbehandle

Opgaverne løses i tæt samarbejde med myndighedsafdelingens øvrige medarbejdere samt kollegaer fra de øvrige fagområder i forvaltningen.

Forventninger til ansøgere:

 • Uddannet socialrådgiver
 • Skal kunne demonstrere bredt, solidt kendskab til sociallovgivningen
 • Skal kunne videreformidle viden om sagsbehandling

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftligt som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde struktureret og bidrage med overblik
 • Er med til at finde løsninger
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for at dyrke sin faglighed og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre for Socialrådgivere og sagsbehandlere AK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 38/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder ud fra en strategi ”Over isen” – fremtid i fællesskab”, som har til formål at sikre en velfungerende organisation, en stærk økonomi, bedre mere effektiv og forhåbentlig billigere service til borgerne.
Rammen for vores arbejde er de politiske målsætninger, som er fastsat i samarbejdsaftalen ”Det hele menneske i et forpligtende, nyskabende fællesskab.”

 

 

Ansøgningsfrist: 8. februar 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Kirsten Johnsen
Telefon: +299 368083
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning