Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG – MISI Aasiaat søger ledende psykolog

Til ansættelse pr. 01. marts 2021 eller efter aftale

Rådgivningscenter for børn og unge (MISI) er en del af INUIT, der udgør en enhed, der har som formål at sikre et nødvendigt tværgående samarbejde i kommunen. MISI spiller en vigtig rolle i kommunens strategi om at fremme en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge.

 I MISI arbejder vi konsultativt og ud fra et helhedsorienteret grundlag. Vores fornemste opgave er at bidrage til, at de voksne, som har ansvaret for børnene, får tilstrækkelig viden og redskaber til at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Vores kerneydelse er derfor pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagpersoner, som arbejder med børn og unge i aldersgruppen imellem 0-18 år.

Du vil som ledende psykolog skulle indgå i pædagogisk-psykologisk rådgivning sammen med kolleger fra forskellige faggrupper. Derudover vil du også selvstændigt skulle arbejde med PPR og undersøgelse af problematikker på hhv. individ-, gruppe og organisationsniveau. Du vil blive en del af et team hvor faglighed, samarbejde og god service vægtes højt.

MISI er i en udviklingsfase med et styrket fokus på forebyggende indsatser, så du får stor mulighed for at bidrage med dine gode input hertil.

Geografisk er rådgivningscenteret placeret i Aasiaat, men vi betjener hele kommunen, der omfatter to andre byer og tilhørende bygder. Tjenesterejser bliver derfor også en del af jobbet.

 Ansvarsområde:
 Udføre pædagogisk-psykologisk rådgivning.

·       Tæt samarbejde med skoler og daginstitutioner.

·       Rådgivning og vejledning af forældre, lærere og pædagoger m.fl.

·       Udføre PPR undersøgelser og vurderinger, og i samarbejde med barnets omgivelser at finde frem til praksisnære tiltag, der fremmer barnets udvikling, trivsel og læring.

·       Udarbejde psykolograpporter.

·       Bidrage til faglig og organisatorisk videreudvikling sammen med de øvrige ansatte i MISI.

·       Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder.

 

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:
Du er psykologuddannet, gerne med autorisation, dog ikke en betingelse.

·       Du har viden om, og gerne erfaring fra PPR-området.

·       Er indstillet på at arbejde med rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre.

·       Er indstillet på at arbejde med opkvalificering af fagfolk, bl.a. gennem oplæg, undervisning og praksisnær rådgivning.

·       Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker og møde dem, hvor de er.

·       Kan arbejde selvstændigt.

·       Du har lyst til at arbejde i en organisation, som er under udvikling, og som arbejder meget værdiorienteret

·       At du kan balancere ledelsesmæssige opgaver med den psykologfaglige opgaver.

·       Kendskab til grønlandske samfundsforhold og sprog er en stor fordel.

 

Hvad kan vi tilbyde.

 Et spændende arbejde med gode udfordringer.

·       Stor grad af medinddragelse i opbygning af teamet og enheden.

·       Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

·       Selvstændigt arbejde og teamsamarbejde.

·        Ansættelse pr. 01. marts 2021 eller efter nærmere aftale.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Stilling ønskes besat efter ansøgningsfristens udløb eller efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger
Kan fås hos Kst. Ledende psykolog, Benny Jensen på tlf. (+299) 38 73 19 eller E-mail: beje@qeqertalik.gl, og hos HR Chef Lene Marie E. Petersen lepe@qeqertalik.gl eller via vores hjemmeside www.qeqertalik.gl

 Ansøgning
Ansøgningen med kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer skal være os i hænde senest inden ansøgningsfristens udløb, senest 25. februar 2021

 Ansættelsessamtaler kan forventes afholdt umiddelbart herefter.

 

Qeqertalik Kommune er en nyoprettet kommune i den sydlige del af Diskobugten. Kommunen består af fire byer og otte bygder, og vores mål er at kommunens arbejde er synligt alle steder. Vores personale skal udvise god service, og vi ønsker at tilpasse det kommunale arbejde i vores grønlandske værdier og kulturelle baggrund. Læs mere om vores nye organisation på: http://www.qeqertalik.gl

Aasiaat ligger på en ø i den sydlige del af Diskobugten. Øen ligger i et stort skærgårdsområde og er kendt for sit fantastiske kajak-farvand, og vores område er desuden det mest populære sted for hvaler i Grønland. Byen er Grønlands femtestørste med cirka 3.100 indbyggere og kommunen har sammenlagt 6.500 indbyggere (eksklusive hvaler og slædehunde).