Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Kommune Qeqertalik søger en psykolog/konsulent til Rådgivningscenter om Børn og Unge (MISI)

Brænder du for problemstillinger, som vedrører børn og unge? Kommune Qeqertalik søger nu en psykolog/konsulent til pædagogisk-psykologisk rådgivningscenter, til ansættelse pr. 01. Marts 2021 eller efter aftale.

Rådgivningscenter om børn og unge (MISI) er en del af INUIT, der udgør en enhed, der har som formål at sikre et nødvendigt tværgående samarbejde i kommunen. MISI spiller en vigtig rolle i kommunens strategi om at fremme en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med børn og unge.

I MISI arbejder vi konsultativt og ud fra et helhedsorienteret grundlag. Vores fornemste opgave er at bidrage til, at de voksne, som har ansvaret for børnene, får tilstrækkelig viden og redskaber til at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Vores kerneydelse er derfor pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagpersoner, som arbejder med børn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Du vil som psykolog/konsulent skulle indgå i pædagogisk-psykologisk rådgivning sammen med kollegaer fra forskellige faggrupper. Derudover vil du også selvstændigt skulle arbejde med PPR og undersøgelse af problematikker på hhv. individ-, gruppe og organisationsniveau. Du vil blive en del af et team hvor faglighed, samarbejde og udvikling vægtes højt.

MISI er i en opbygningsfase, så du får stor mulighed for at bidrage med gode input hertil.

Geografisk er rådgivningscenteret placeret i Aasiaat, men vi betjener hele kommunen, der omfatter tre andre byer og tilhørende bygder i Diskobugten. Tjenesterejser bliver derfor også en del af jobbet.

 

Ansvarsområde:

 • Udføre pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning til forældre, lærere og pædagoger m.fl.
 • Udføre psykologiske- eller pædagogisk psykologiske undersøgelser og vurderinger ved hjælp af bl.a. testning, observation, samtaler og intervention, og i samarbejde med barnets omgivelser finde frem til praksisnære tiltag, der fremmer barnets udvikling, trivsel og læring.
 • Bidrage til faglig og organisatorisk videreudvikling sammen med de øvrige ansatte i MISI.
 • Arbejde forebyggende med bl.a. åben rådgivning, oplæg, undervisning og supervision.
 • Arbejde tværprofessionelt.
 • Tæt samarbejde med skoler og daginstitutioner.

 

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er enten psykologuddannet, gerne med autorisation, det er dog ikke en betingelse eller
 • Du har en pædagog- eller lærerfaglig baggrund suppleret med en relevant efteruddannelse.
 • Du har viden om, og gerne erfaring fra PPR-området.
 • Du er indstillet på at arbejde med opkvalificering af fagpersoner og forældre bl.a. gennem oplæg, undervisning og praksisnær rådgivning og vejledning.
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker og møde dem, hvor de er.
 • Du kan arbejde selvstændigt.
 • Du har lyst til at arbejde i en organisation, som er under udvikling.
 • Kendskab til, og/eller interesse for, grønlandske samfundsforhold og sprog er en fordel.

 

 Hvad kan vi tilbyde:

 • Et spændende arbejde med gode udfordringer.
 • Stor grad af medinddragelse i opbygning af teamet og enheden.
 • Et godt dynamisk arbejdsmiljø med fokus på høj faglighed.
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
 • Selvstændigt arbejde med mulighed for selv at præge indholdet af dit arbejde.
 • Supervision og deltagelse i relevante kurser.
 • Såfremt du søger stillingen som psykolog, og ikke er autoriseret, vil der være mulighed for supervision mhp. opnåelse af autorisation.
 • En storslået natur med rig mulighed for vandring, sejlads, hundehold, skisport, jagt og fiskeri.

 

 Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

 

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, er i henhold til de til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig.

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Stilling ønskes besat efter ansøgningsfristens udløb eller efter nærmere aftale.

 

Yderligere oplysninger:
Kan fås hos psykolog Benny Jensen eller konsulent Amalie Stjerne Ketels på tlf.: (+299) 38 73 17 eller e-mail MISI@qeqertalik.gl og på hjemmesiden www.qeqertalik.gl

(hvis du ringer fra Danmark så husk tidsforskellen når kl. er 12 så er kl. 8 i Grønland)

 

Ansøgning:
Ansøgningen med kopi af relevante eksamenspapirer, CV og referencer skal ske via www.qeqertalik.gl senest  den 25. Februar 2021

Vi modtager ikke ansøgninger via mail eller post.