Gå til hovedindhold
112

Dette jobopslag er udløbet

Socialassistenter til samtlige afdelinger

Najugaqarfik Elisibannguaq, hører under Socialstyrelsen, søger uddannede socialassistenter til samtlige afdelinger. Najugaqarfik Elisibannguaq er en specialdøgninstitution for 21 voksne udviklingshæmmede. Beboernes alder er fra 38 til 74 år. Der er følgende afdelinger:

Najugaqarfik Elisibannguaq har 12 pladser
Sikkerneq med 5 og
Ukaliusaq med 4 beboer, samt beskyttet værksted / dagcenter for beboere der stadig er i stand til at ”arbejde”.

Ansøgere for socialassistenter forventer vi

  • At du er indstillet på at fortsætte det pædagogiske samarbejde med vores nuværende medarbejdere
  • At du er stabil
  • At du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk
  • At du er interesseret i at arbejde med udviklingshæmmede, og har forståelse for hver enkelt beboers udviklingstrin
  • At du har en ren straffeattest
  • At du er indstillet på at være ledsager til en beboer til andre byer.


Arbejdsugen er 40 timer med skiftende vagter, weekendvagter samt vagter på helligdagene.

Sidste ansøgningsfrist er: 04.02.2021.

Ansættelse: 15.02.2021 eller efter nærmere aftale.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse sig til forstander Ane B. Jensen på tlf.: 81 33 43 samt mail: ne-forstander@nanoq.gl samt til vores fælles mail: elis@nanoq.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning