Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Sundhedsfaglig koordinator til ældreområdet / Job nr. 29/21

Har du flair for introduktion, undervisning og koordination, på tværs af afdelinger? Så er denne stilling måske noget for dig.

Ældreområdet er i udvikling og brænder for at forbedre kommende medarbejderes introduktion og kendskab til både kommunens ældrepolitik, såvel som praktiske ansvarsområder indenfor plejeområdet. Derfor søges der nu en sundhedsfaglig koordinator, som kan være med til at implementere, samt fastholde ældreområdets nye intropakke.

Vi søger en dygtig og engageret sundhedshjælper, sundhedsassistent eller tilsvarende uddannelse, gerne med et bredt kendskab til Kommuneqarfik Sermersooqs ældreområde. Stillingen er en fuldtidsstilling med tiltrædelse efter aftale.

Ældreområdet består af flere afdelinger på tværs af Kommuneqarfik Sermersooq, herunder 4 plejecentre, 2 ældrekollektiver, visitation, demenskoordinator, samt hjemmehjælpen i byer og bygder.

Stillingens indhold:
Som sundhedsfaglig koordinator vil man komme til at arbejde på tværs af ældreområdets afdelinger og varetage en række opgaver herunder:

 • Ansvarlig for ældreområdets intropakke-ordning, herunder kursustilbud og opfølgning både i Nuuk, samt kysten
 • Medvirke og understøtte implementering af intropakke, herunder sikre tiltag og implementering af vikarordning
 • Sikre udarbejdelse af kompetenceplaner på ældreområdet, til brug for rekruttering til afdelingerne
 • Ansvarlig for vikarer på ældreområdet
 • Planlægge, strukturerer og afholde introduktionsforløb for ældreældreområdet, ud fra det gældende introduktionsprogram
 • Modtagelse af ældreområdets spontane jobsøgende, herunder introduktion, samt planlægge opstart på introhold
 • Tværfaglig koordinering
 • Kvalitetssikre og dokumentere arbejdet gennem udarbejdelse af div. Procedure, introduktions- og informationsmateriale
 • Tovholder for planlægningen og fordelingen af ældreområdets vikarer
 • Afholde undervisning på fastlagte datoer, for både Nuuk og kysten
 • Ad hoc-opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med ældreområdets øvrige afdelinger samt fagchef, afdelingsleder og plejehjemsledere

Forventninger til ansøgere:

 • At du er sundhedsfagligt uddannet, sundhedshjælper, sundhedsassistent eller tilsvarende
 • Erfaring indenfor ældreområdet, hvor både viden, erfaring og lyst til at udvikle, er et bærende element
 • Evne til at rumme udfordringer
 • Erfaring med implementering og udvikling af nye tiltag
 • Solide samarbejdsevner, med både eksterne og interne kollegaer, på forskellige fagområder
 • Evnen til at arbejde målrettet og struktureret med afsæt i kommunens vision, strategi og ledelsesgrundlag
 • Gode samarbejdsevner på tværs af organisationer
 • God kommunikation

Vi lægger desuden vægt på:

 • At du er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • At du er struktureret
 • At du kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • At du har en generel viden og erfaring i anvendelse af it
 • At du besidder en relevant robusthed og kan håndtere konstruktiv kritik
 • At du har gode formidlingsevner såvel mundtligt, som skriftligt
 • At du arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst
 • At du udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i disse
 • At du ønsker at deltage i udviklingen på ældreområdet

Vi tilbyder:

 • Et udfordrende job med mulighed for indflydelse på egne opgaver
 • Samarbejde på tværs af kommunen og sektorer
 • En arbejdsplads hvor udvikling, medansvar og medindflydelse prioriteres højt
 • Et godt arbejdsmiljø med en positiv indgangsvinkel
 • Et spændende og varierende job med masser af udfordringer
 • Et tæt samarbejde med fagchefen, samt de resterende kollegaer på ældreområdet, herunder visitation, hjemmehjælp og plejehjemsledere
 • God introduktion og oplæring

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre PPK, eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der kan ikke tilbydes bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 29/21 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 22. januar 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Isabella Schluchtmann
Telefon: +299 368165
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning