Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef til Natur-, Forsknings- og Klimaafdelingen

Tiltrædelsesdato: 1. marts 2021 eller efter nærmere aftale.

Departementet for Forskning og Miljø søger en løsningsorienteret, ansvarsbevidst og handlekraftig afdelingschef til Natur-, Forsknings- og Klimaafdelingen.

Om stillingen:
Du får ansvar for myndigheds- og udviklingsopgaver inden for natur-, forsknings- og klimaområdet (national klimatilpasning) – i samarbejde med et hold af dygtige og engagerede medarbejdere og ledelseskolleger. Du vil referere til departementschefen i Departementet for Forskning og Miljø.

Natur-, Forsknings- og Klimaafdelingen består af 9 medarbejdere, hvoraf de fleste er beskæftiget inden for naturområdet. Naturen er en vigtig ressource og et fælles gode, som skal udnyttes optimalt af både nuværende og kommende generationer. Afdelingen har fokus på at fremme en naturforvaltning, som er så helhedsorienteret, proportionel og effektiv som muligt. På naturområdet varetages ud over naturbeskyttelse i Grønland en række forpligtelser i henhold til internationale konventioner, aftaler og samarbejdsfora. Du skal være med til at sikre, at resultaterne fra det internationale samarbejde bliver gjort tilgængelige og forankres i det grønlandske samfund. På forskningsområdet er der blandt andet fokus på at få udarbejdet en national forskningsstrategi samt sikre, at forskning i stigende grad lokalforankres og bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling. På klimaområdet er der et ønske om at få udarbejdet en national klimastrategi og tilhørende mål.

Du er en udadvendt og rummelig leder, der formår at holde en fast kurs, eksekvere samt bevare overblikket i en hektisk hverdag. Ledelsen i departementet går op i at styrke og fastholde høj trivsel. Du skal derfor som afdelingschef have en positiv tilgang til at arbejde med trivsel og udvikling. Du skal kunne inspirere, motivere, give medansvar og delegere samt være god til at give konstruktiv feedback. Du er god til at få dine medarbejdere til at lykkes. Du prioriterer at skabe rum for udvikling af den enkelte medarbejder, og du lægger vægt på, at afdelingen effektivt får skabt brugbare, solide og synlige resultater.

Kvalifikationer:
Du har en videregående uddannelse og gerne flerårig administrativ erfaring fra ansættelse i enten offentlig eller privat virksomhed.

Vi forventer desuden, at du:

 • Har ledelseserfaring og gode lederegenskaber.
 • Har erfaring med og forståelse for politiske beslutningsprocesser.
 • Har forståelse for omverdenen, gode samarbejdsevner og gennemslagskraft.
 • Har en positiv og robust indstilling og vilje til at gøre en forskel i et arbejdsfelt, som har politisk bevågenhed.
 • Trives og er god til at prioritere i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver. Du har sans for planlægning og overblik og kan hjælpe andre med at få det samme. Du er god til at sikre overholdelse af frister og til at bevare roen.
 • Er god til kontinuerligt at følge op på projekter. Du har hele tiden føling med dine medarbejdere og deres håndtering af opgaverne, og du er god til at sikre, at samarbejde fungerer på tværs af organisationen og med eksterne samarbejdspartnere.  
 • Går op i, at modtagerne af afdelingens resultater oplever professionalisme og kvalitet. Du er god til at kommunikere klart og tydeligt på skrift samt mundtligt. Du er grundig, og du kan lide at tjekke, at der er styr på detaljerne.
 • Er tilpas med at tage ansvar og for at fordele det til andre på en motiverende måde.
 • Har interesse for at bidrage til udviklingen af departementet som en attraktiv arbejdsplads.
 • Er nærværende over for dine kollegaer og bidrager gerne med nysgerrige spørgsmål, dine egne refleksioner, erfaringer, positive energi og gejst for dit arbejde.
 • Kan se dig selv være en stabil og vigtig del af departementet i mange år fremover.


Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til grønlandske forhold og behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Vi tilbyder:

 • Et stort ansvar og tilsvarende mulighed for at gøre en positiv forskel.
 • En spændende chefstilling med gode muligheder for ledelsesmæssig udvikling.
 • Et velfungerende ledelseshold, der går op i tæt samarbejde og tillid.
 • En attraktiv arbejdsplads med uformel og humoristisk tone præget af respekt og tillid.
 • Et alsidigt og spændende arbejdsområde med stort nationalt og globalt fokus.


Hverdagen er præget af mange forskellige typer af opgaver, der ofte afhænger af, hvilke henvendelser der kommer enten fra politisk side, underliggende institutioner, borgerne eller kommunerne. Der er tale om en stilling med mange facetter og et stort ansvarsområde.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Mette Skarregaard Pedersen, tlf. +299 529844,  e-mail: mesp@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis skal sendes via nedenstående link senest den 14. januar 2021. Vi modtager ikke e-mail-ansøgninger.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job Send ansøgning