Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

KTI søger bygningsstruktør eller betonmager til områdelederstilling for de arktiske bygningsarbejderuddannelser i Sisimiut

KTI starter fire nye uddannelser op i 2021, og da vi er opstartsfasen, søger vi en erfaren bygningsstruktør eller betonmager til stillingen som områdeleder for uddannelserne.
Vi søger dig, som har lyst til at undervise både intensive kurser og fuldtidsuddannelser, samtidigt med at du udvikler undervisningsmateriale og nye kursustyper.

Om stillingen
Bygge & Anlægskolen, Sisimiut er en afdeling under Teknikimik Ilinniarfik (KTI), som herudover består af Råstofskolen, Gymnasium samt Jern & Metalskolen i Nuuk.
Skolen fremtræder som en moderne uddannelsesinstitution med alt nødvendigt undervisningsudstyr, blandt andet moderne materiel og velindrettede værksteder, herunder konstant udvikling, og vi ekspanderer løbende og etablerer nye uddannelser i takt med samfundets behov og ønsker.
Som områdeleder for de korte uddannelser vil det daglige arbejde foregå i et tæt teamsamarbejde med Bygge & Anlægsskolens øvrige ansatte. Du skal deltage i planlægning, udvikling, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af såvel den teoretiske som den praktiske undervisning. Du skal også forvente at indgå i andre opgavetyper, herunder tværgående projekter og udviklingsopgaver for hele Teknikimik Ilinniarfik.

Den Arktiske Bygningsarbejderuddannelse er en fuldtidsuddannelse. Uddannelserne retter sig primært mod det private arbejdsmarked og udbydes af Teknikimik Ilinniarfik. Den Arktiske Bygningsarbejderuddannelse har på nuværende tidspunkt 4 specialiseringsretninger:

 • Forskalling
 • Nedrivning
 • Tagdækning
 • Fliser & Vådrum


Vi forventer, at:

 • du har en relevant faglig uddannelse som bygningsstruktør eller betonmager – gerne suppleret med en teknikeruddannelse
 • du er velfunderet både praktisk og teoretisk inden for uddannelsesområdet
 • du har IT-kompetence på mere end brugerniveau
 • du er vant til at have mange bolde i luften, og du kan strukturere din hverdag
 • du har måske erfaring med planlægning og gennemførelse af undervisning
 • du må gerne være dobbeltsproget (grønlandsk og dansk)
 • du er fleksibel og har mod på samarbejde med alle undervisere på hele institutionen
 • du taler mindst to af de følgende tre sprog: engelsk, dansk og grønlandsk


På det personlige plan motiveres du af at arbejde med unge og ser en udfordring i at fastholde dem i uddannelse. Du er udadvendt og samarbejdsorienteret med en opsøgende interesse for teknologi, mennesker og samfund. Du foretrækker en udfordrende dynamisk og foranderlig arbejdsform, både teknologisk og organisatorisk, og du arbejder gerne i teams både fagligt og tværfagligt.

Vi tilbyder
En stilling hvor man kan være med til at lancere 4 nye uddannelser og præge udviklingen inden for den grønlandske byggebranche. Et job med plads til faglige og teknologiske ambitioner. Vi vægter det at skabe en afvekslende arbejdsdag højt, hvor du som underviser og leder har stor indflydelse på egen jobudførelse. Vi ønsker et bredt fagligt og tværfagligt samarbejde, og vi har stort fokus på elevernes læring såvel som på lærernes kompetenceudvikling inden for blandt andet pædagogik, formidling og faglighed. For os er kollegialt samarbejde et bærende element, og vi har et dynamisk og godt socialt arbejdsmiljø med moderne undervisningsfaciliteter.
Tiltrædelse: Hurtigst muligt eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelseschef John Plambek på e-mail: jopl@kti.gl eller tlf: +299 867630.
 
Ansøgning
Ansøgning skal indeholde CV, uddannelsesdokumenter samt andre relevante bilag.

Ansøgningsfrist er den 01.02.2021.
Vi forventer at afholde jobsamtaler umiddelbart efter sidste frist, men forbeholder os ret til at behandle ansøgninger løbende.

For mere information:
Se vores hjemmeside: www.kti.gl
Se også kommunens hjemmeside: www.qeqqata.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning