Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

1 Socialrådgiver til Meeqqanut Inerisaavik i Sisimiut

Tiltrædelsesdato er den 1. marts 2021 eller efter aftale.

Om Meeqqanut Inerisaavik – Udviklingscenter for Børn
Meeqqanut Inerisaavik er beliggende i Sisimiut, Grønland. Meeqqanut Inerisaavik er en enhed, der varetager de landsdækkende døgninstitutioner, Angerlarsimaffik Pilutaq, Qasapermiut og I Angerlarsimaffik Isikkivik under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 6 og 18 år samt efterværn 18-23 år. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.
Pædagogikken på Meeqqanut Inerisaavik er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljø. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.

Reference
Socialrådgiverens nærmeste reference er en pædagogisk konsulent eller chefen for Meeqqanut Inerisaavik.

Om Stillingen
Socialrådgiveren er ansvarlig for:

 • At udføre sine opgaver inden for de af ledelsen udstukne rammer
 • At indgå i et loyalt og opsøgende samarbejde med ledergruppen og de øvrige medarbejdere og være en inspirerende sparringspartner til disse
 • At holde sig ajour med informationer, viden og erfaringer inden for arbejdet med vanskeligt stillede børn, unge og familier.
 • Deltagelse i afdelingernes statusmøder, visitationsmøder samt andre relevante møder


Socialrådgiverens opgaver omfatter bl.a.:

 • Modtage alle indskrivninger (personsager) til journalisering og omdeling til afdelingerne
 • Forbedre sagerne til visitation
 • Deltage i udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplaner i samarbejde med afdelingslederne og det pædagogiske personale
 • Sørge for kontakt til kommunerne i alle personsager
 • Sørge for kontakt til andre offentlige myndigheder
 • Tilbyde information og vejledning til det øvrige personale omkring LTF, cirkulære, forordninger og meddelelser
 • Instruere det pædagogiske personale i standardiseret rapportskrivning
 • Kontrollere at udviklingsplanerne bliver lavet i henhold til tidsfristerne


Om dig

 • Du er uddannet socialrådgiver
 • Du kan arbejde tværfagligt
 • Systematisere og koordinere informationer i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Give sagssupervision til det pædagogiske personale vedrørende det enkelte barn/unge og dennes pårørende
 • Du er bevidst om, at du kommer til at betyde meget for de børn og unge, du arbejder for
 • Du har kendskab til konsekvenserne af omsorgssvigt hos børn og unge
 • Du lever af de små succeser i hverdagen
 • Du er positiv og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du er tosproget (grønlandsk/dansk), men dette er ikke et krav


Til gengæld tilbyder vi en unik mulighed for at være med at til at præge udviklingen på Meeqqanut Inerisaavik og en mulighed for at udvikle din faglighed.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Ânâ-Grethe Klein, telefon +299580333 e-mail. anag@nanoq.gl  eller konsulent Paneeraq Olsen, telefon 385320 e-mail: paol@nanoq.gl

Ansøgning
Stillingerne søges via www.naalakkersuit.gl            
Ansøgningsfrist: 1. februar 2021.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning