Gå til hovedindhold
86

Dette jobopslag er udløbet

PROJEKTLEDER TIL TVÆRGÅENDE UDVIKLINGSPROJEKTER I NUUK

Projektleder til tværgående udviklingsprojekter i Nuuk

 

 

Nukissiorfiits Projektkontor på HKT i Nuuk søger en kvalificeret projektleder, som kan arbejde i et tværgående felt mellem teknisk drift, administration, IT, økonomi, jura og ledelse.

 

Vi har en række administrative projekter, der strækker sig over flere lokationer og afdelinger som medfører en væsentlig øget arbejdsmængde for de berørte. Det drejer sig f.eks. om implementering af nye forretningsgange eller IT-systemer, hvor der indgår store mængder data, eller nye kundeportaler med dyb interessentinvolvering. Projekterne vil typisk have en varighed på 6 - 12 måneder, men kan i visse situationer kræver en yderligere opfølgning efterfølgende.

 

Vi søger projektleder der har:

 • Projektlederuddannelse/-certificering
 • Erfaring fra drifts-systemer i tekniske organisationer
 • Erfaring med forandringsledelse og motivation af medarbejdere
 • Skarpe kommunikations- og formidlingsegenskaber
 • Gode koordineringsevner og kan skabe overblik til beslutningstager
 • Erfaring med at styre kontrakter med eksterne leverandører
 • Erfaring med at kortlægge og ændre processer

 

Det vil være en fordel, at du har kendskab til PRINCE2 og førstehåndserfaring med udførelse af administrative opgaver. Hertil er det en fordel, hvis du er flersproget – grønlandsk og dansk.

 

Du vil være ansat i Projektkontoret under projektchefen. Du vil i projektsammenhæng referere til en styregruppeformand, som ofte vil have en udvidet styregruppe omkring sig. Du skal dagligt håndtere og lede projektgrupper, med medarbejdere fordelt på Hovedkontoret i Nuuk og vores Produktionsenheder/lokationer i hele Grønland. Herunder medvirke til udfærdigelse af de nødvendige projektplaner, oversigter og beslutningsgrundlag i projekterne. Nukissiorfiit arbejder allerede i dag efter en etableret projektmodel som du vil blive introduceret til.

 

Vi tilbyder:

 • Et spændende job, med høj grad af egenkontrol og medbestemmelse samt mulighed for at på virke den daglige opgaveløsning
 • Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for at udvikle dig såvel fagligt som personligt
 • En arbejdsplads præget af professionalisme og en engageret virksomhedskultur
 • Et godt fællesskab hvor vi har fokus på trivsel og arbejdsglæde

 

 

Ansættelsesforhold 

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år.

 

Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Er du den kollega som vi søger? 

Så send din ansøgning via ”Søg stillingen” hurtigst muligt og senest den 30. januar 2021

Har du spørgsmål til stillingens indhold og funktion så kontakt projektchef Ole Ziemer på mail olzi@nukissiorfiit.gl eller på +299 34 95 80/ +299 55 88 30. Generelle spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår kan sendes til hr@nukissiorfiit.gl

 

Om Nukissiorfiit

Nukissiorfiit forsyner hele Grønland med el, vand og varme. Sammen arbejder vi hele tiden at på skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. I 2019 var 72 % af vores afsætning til el, vand og varme fra vedvarende energi. Frem mod 2030 arbejder vi for at komme så tæt på 100 % vedvarende energi som muligt. I Nukissiorfiit har vi succes med at skabe de bedste rammer for alle cv. 400 ansatte. Vi er nemlig blandt de virksomheder i Grønland og Danmark med højest medarbejdertilfredshed. Læs mere om os på www.nukissiorfiit.gl

Ansøgningsfrist: 30. januar 2021

SØG DENNE STILLING