Gå til hovedindhold
80

Dette jobopslag er udløbet

ER DU VORES NYE PROJEKTLEDER PÅ HOVEDKONTORET I NUUK?

Nukissiorfiits Projektkontor søger en kvalificeret projektleder, som mestrer at arbejde i et tværgående felt mellem økonomi, jura, teknik og ledelse.

 

Nukissiorfiit har løbende betydelige bygge- & anlægsprojekter, der skal sikre en regelmæssig udvidelse/opdatering/udskiftning af vores anlæg, herunder sikre en høj grad af forsyningssikkerhed i hele landet. Projekterne varierer fra ledningsnet for el, vand og varme, kraftvarmeværker, vandkraftværker og vandværker og omfatter både renovering såvel som nybygning og byggemodning. Projekterne skal desuden koordineres i forhold til et tværoffentligt og samfundsøkonomisk perspektiv.  

 

Vi søger dig som projektleder der har: 

 • En videregående relevant uddannelse
 • En projektlederuddannelse/certificering
 • Teknisk forståelse og projektledererfaring
 • Sans for økonomistyring
 • Gode kommunikations- og formidlingsegenskaber
 • Gode koordineringsevner og overblik
 • Erfaring med projektgennemførsel
 • Erfaring med at styre kontrakter med eksterne leverandøre & samarbejdspartner

 

Det vil være en fordel, at du har kendskab til AP 95 og erfaring med forsyningsanlæg.

 

Du vil være ansat i projektkontoret under projektchefen. Du vil projektsammenhæng refererer  til en styregruppeformand, som ofte vil være den lokale distriktschef (vores lokale driftsleder rundt i hele Grønland). Du skal varetage den daglige ledelse af de tildelte projektgrupper, med medarbejdere fordelt over hele Grønland. Desuden skal du sørge for udfærdigelse af de nødvendige tilrettelæggelser og beslutningsgrundlag i projekterne.

 

Vi tilbyder:

 • Et spændende job, med høj grad af egenkontrol og medbestemmelse samt mulighed for at på virke den daglige opgaveløsning
 • Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for at udvikle dig såvel fagligt som personligt
 • En arbejdsplads præget af professionalisme og en engageret virksomhedskultur
 • Et godt fællesskab hvor vi har fokus på trivsel og arbejdsglæde

 

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år.

 

Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.

 

Er du den kollega som vi søger?

Så send din ansøgning via ”Søg stillingen” hurtigst muligt og senest den 30. januar 2021

Har du spørgsmål til stillingens indhold og funktion så kontakt projektchef Ole Ziemer på mail olzi@nukissiorfiit.gl eller på +299 34 95 80/ +299 55 88 30. Generelle spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår kan sendes til hr@nukissiorfiit.gl

 

Om Nukissiorfiit

Nukissiorfiit forsyner hele Grønland med el, vand og varme. Sammen arbejder vi hele tiden at på skabe omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. I 2019 var 72 % af vores afsætning til el, vand og varme fra vedvarende energi. Frem mod 2030 arbejder vi for at komme så tæt på 100 % vedvarende energi som muligt. I Nukissiorfiit har vi succes med at skabe de bedste rammer for alle ca. 400 ansatte. Vi er nemlig blandt de virksomheder i Grønland og Danmark med højest medarbejdertilfredshed. Læs mere om os på www.nukissiorfiit.gl

Ansøgningsfrist: 30. januar 2021

SØG DENNE STILLING