Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug søger en kontorfuldmægtig til økonomiafdelingen

Tiltrædelsesdato er 1. februar 2021 eller så snart som muligt.
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland inden for følgende hovedområder: fiskeri, fangst, landbrug, erhvervsstøtte, kontrol og inspektion samt veterinær- og fødevareområdet. Vores arbejdsområder er genstand for stor politisk bevågenhed, hvor mange forskellige og ofte modstridende interesser gør sig gældende.
Departementet består af 7 afdelinger, hvor Afdelingen for Økonomi, Administration, HR, ESU og Landbrug består af 5 medarbejdere, 2 elever samt en afdelingschef. Afdelingens vigtigste arbejdsopgaver er at varetage departementets bogholderfunktion og personaleadministration. Desuden forvalter afdelingen landbrugsområdet og erhvervsstøtte til fiskeri og landbrug.

Om stillingen 
De primære arbejdsopgaver i stillingen vil være at varetage den samlede bogholderfunktion, herunder betaling af fakturaer, anvisning af betalinger og afstemning efter Selvstyrets interne retningslinjer.
Du skal varetage den overordnede planlægning og konkrete initiativer på økonomiområdet på grundlag af Naalakkersuisut og Inatsisartuts generelle politiske målsætninger og beslutninger.
Du vil have medansvar for rådgivning af den politiske ledelse, herunder i forhold til sin opgaveudførelse og tilvejebringelse af dækkende beslutningsgrundlag samt at sørge for, at beslutninger bliver implementeret i overensstemmelse med gældende retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav.
Du skal varetage budget- og regnskabsopfølgningsopgaver, herunder deltagelse i udarbejdelse af finanslovsbidrag og sagsbehandling i relation hertil i tæt samarbejde med departementets enkelte afdelinger.

Arbejdsopgaver

 • Bogholderfunktion
 • Afstemninger
 • Udarbejdelse af rejseafregninger
 • Økonomistyring
 • Budget- og regnskabsopfølgninger
 • Rådgivning omkring Webtas
 • Anmodning om udbetalinger
 • Lønafstemninger
 • Udarbejdelse af statistikker
 • m.m.


Kvalifikationer
Vi forventer, at du:

 • Har en relevant HK uddannelse
 • Har erfaring fra lignende stilling
 • Har kendskab til Selvstyrets procedurer, regler og værktøjer
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målbevidst
 • Er parat til at tage ansvaret for fremdrift i opgaverne og til at sikre kvaliteten i opgaveløsningen
 • Har flair for at skabe gode relationer, har en stor arbejdskapacitet og god gennemslagskraft
 • Kan formulere dig præcist i skrift og tale på dansk og grønlandsk
 • Har gode samarbejdsevner
 • Har en fleksibel og imødekommende holdning til både arbejdet og kolleger


Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Pollas Lyberth på tlf. + 299 34 5302 eller e-mail: poly@nanoq.gl
Ønsker du yderligere information om Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl under Job.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 27. januar 2021.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning