Gå til hovedindhold
84

Dette jobopslag er udløbet

1 Pædagog søges til Qimarnguik Krisecenter i Nuuk / Job nr. 692/20

Kommuneqarfik Sermersooq søger 1 faglig stærk pædagog til Qimarnguik Krisecenter i Nuuk, med tiltrædelse 1. februar 2021, eller efter aftale.

Stillingens indhold:
Som pædagog på Krisecenter har du en helt unik mulighed for at være med til at udvikle behandlingstilbud for voldsramte kvinder og børn/unge.

Qimarnguik Krisecenter i Nuuk er normeret til 4 ansatte, 1 behandlingsleder, 1 psykolog/terapeut, 1 socialrådgiver, og 1 pædagog.

Krisecenteret er fast bemandet mellem kl. 08.00-16.00 af behandlingsleder og/eller socialrådgiver. Behandlingsleder og/eller socialrådgiver står, grundet fleksible arbejdstider, desuden til rådighed indtil kl. 22 i forbindelse med hjemmebesøg, mm. Mellem kl. 16.00-08.00 samt i weekend og på helligdage står vagten for indlogering og et daglig tilsyn på centeret. Vagtordningen bemandes via en frivillig ordning for personalet i BFC.

Du vil indgå i et tværfagligt samarbejde med vores behandlere/vejledere og andre faggrupper, både internt som eksternt. Der sættes fokus på mulighed for kontinuerlig udvikling og sparring.

Som pædagog har du, sammen med afdelingsleder og behandlingslederen, ansvar for gennemførelse af terapeutisk behandling af kvinder (og børn til og med 17 år), der har været udsat for psykisk, fysisk, seksuel, materiel og/eller økonomisk vold.

Du skal varetage opgaver som:

 • Udføre socialpædagogiske indsatser for kvinde og barn. Desuden foretager pædagogen familievejledning og støttende samtaler med kvinde og barn. Pædagogen har fokus på at sikre barnets trivsel.
 • Gennemføre behandlingsforløb med Kvinder (og børn til og med 17 år), der har været udsat for psykisk, fysisk, seksuel, materiel og/eller økonomisk vold.
 • Deltage i behandlingsmøder med sagsbehandler og andre samarbejdspartnere.

Vi forestiller os at:

 • Du har et indgående kendskab til Kvinder (og børn til og med 17 år), der har været udsat for psykisk, fysisk, seksuel, materiel og/eller økonomisk vold
 • Du har erfaring og lyst med at arbejde med kvinder (og børn til og med 17 år), der har været udsat for psykisk, fysisk, seksuel, materiel og/eller økonomisk vold.
 • Du er interesseret i forskning og udvikling af teori og praksis.
 • Du har lyst til, at samarbejde i tværfaglige team.

Vi lægger desuden vægt på at du:

 • Er uddannet pædagog eller tilsvarende.
 • Er stabil, robust, rummelig og venlig.
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt.
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret.
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med  et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring.
Vi lægger vægt på en solid introduktion til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, NPK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 692/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 19. januar 2021
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Ellen Magnussen
Telefon: +299 367331
Mobil: +299 497979
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning