Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Beskæftigelseskonsulent til Kriminalforsorgen i Grønland

Den nye anstalt i Nuuk er åbnet for nyligt, og er derfor inde i en spændende udvikling. Anstalten består af et lukket afsnit med 40 pladser, et åbent afsnit med 24 pladser samt et udslusningsafsnit med 12 pladser. Det lukkede afsnit rummer en tilbageholdelsesafdeling og en forvaringsafdeling til forvaringsdømte.

Kriminalforsorgen har en klar ambition om at sikre en relevant og meningsfuld beskæftigelse af indsatte. Indsatte skal beskæftiges mindst 7 timer dagligt, enten inde på selve anstalten eller på en arbejdsplads eller en uddannelsesinstitution uden for anstalten. Som beskæftigelse tæller både arbejde, uddannelse og eventuel deltagelse i behandlingstilbud.

 

Beskæftigelseskonsulenten skal koordinere indholdet af beskæftigelsesaktiviteter og fritidsaktiviteter i anstalten. Derudover ligger der en stor opgave i at vejlede de indsatte om mulighederne for beskæftigelse, både internt på anstalten, men også uden for anstalten. Det er derfor nødvendigt, at beskæftigelseskonsulenten kender det lokale arbejdsmarked og kender til mulighederne for uddannelse og behandling lokalt og landsdækkende.

Arbejdet tilrettelægges i tæt kontakt med de øvrige beskæftigelseskonsulenter, afdelingslederen, de indsatte og de øvrige kollegaer på anstalten, således at indsatsen omkring de indsatte er koordineret og understøttet af alle, inklusive den indsatte selv.

 

Konkrete ansvarsområder:
Planlægning af beskæftigelsen internt på anstalten, registrering af beskæftigelsen, samarbejde med lokale arbejdspladser ift. jobskabelse til indsatte, samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner ift. optagelse af indsatte, rådgivning og motivation af indsatte ift. ønsker til job eller uddannelse, inddragelse af indsatte i planlægningen, planlægning af fritidsaktiviteter både på anstalten og uden for anstalten, såsom kulturelle tilbud, sport, naturoplevelser mm.

 

Vores forventninger:
Du har en erhvervsuddannelse, er lærer, pædagog, anstaltsbetjent eller har erfaring fra det socialfaglige felt. Du er god til at danne dig et overblik og har gode evner for at systematisere og planlægge opgaver for dig selv og andre. Du synes det er spændende at motivere andre mennesker. Du kan lide at have mange opgaver og kan se muligheder og potentialer hos alle. Du er rolig og rummelig over for andre mennesker.

 

Kvalifikationer

  • Gerne en erhvervsfaglig uddannelse, en anstaltsbetjentuddannelse, en pædagogisk eller socialfaglig uddannelse
  • Har interesse for/erfaring med motivationsarbejde
  • Betragter tværfagligt samarbejde som en forudsætning for udvikling
  • Er initiativrig og ser potentialer hos andre

 

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Det er en fuldtidsstilling på 40 timer ugentligt.

Beskæftigelseskonsulenternes løn forhandles af CO10. Beskæftigelseskonsulenterne ansættes således på tjenestemandslignende vilkår i lønramme 18. Der ydes et pensionsbidrag på 6,25 %.

Der er ferie frirejse tilknyttet dig og din familie hvert andet år og til- og fratrædelsesrejse efter gældende regler. 

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland. Ansættelsesstedet er anstalten i Nuuk.  

Beskæftigelseskonsulenterne refererer til en beskæftigelsesleder, samt i dagligdagen til en afdelingsleder i anstalten.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Tiltrædelse snarest efter nærmere aftale.

 

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos beskæftigelseskonsulent Dorthea Mikaelsen på tlf. 365085/mail dme@krfo.gl  eller Anstaltsleder Peter Fomsgaard på tlf. 365054 mail pefo@krfo.gl

 

Ansøgningen
Ansøgningen og relevante uddannelsespapirer samt CV indsendes senest den 22. januar til pefo@krfo.gl. Samtaler forventes afholdt i uge 4-5.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgere skal give samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.