Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

1 Barselsvikar for pædagogisk medarbejder søges til Mælkebøttecentrets bo-enhed Ilasiaq

Bo-enhed Ilasiaq med plads til 7 børn socialt udsatte børn og unge, søger barselsvikar til pædagogisk medarbejder, på fuld tid snarest muligt.

 

Formålet med at etablere en bo-enhed der tilknyttes Mælkebøtten er, at de børn, der efter social udredning i Mælkebøtten, og som ikke kan hjemgives, kan bo sammen med omsorgsskabende voksne i hjemlige omgivelser. Det sociale formål er også at viderefører de mål, der er opstillet for Mælkebøtten, nemlig at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge, for her igennem at forebygge yderligere omsorgssvigt.

 

Nogle af de vigtigste mål i Mælkebøtten er at:

  • Skabe mønsterbrydere
  • Forebygge selvmord
  • Forebygge seksuelt misbrug
  • Forebygge kriminalitet blandt unge

 

Børnene skal styrkes, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de tidligere har levet i. I Mælkebøtten vil vi gerne medvirke til at lave mønsterbrydere (Mælkebøttebørn), det vil sige børn, der på trods af en traumatisk opvækst, bryder de mønstre de kommer fra – tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv.

 

Målgruppe
De børn, fra 3-17 år, som efter endt social udredning i Mælkebøtten ikke kan hjemgives, og som fagligt vurderes til, at kunne drage nytte af at flytte til Mælkebøttens bo-enhed.

 

Metode
Konceptet for Mælkebøttens døgnafdeling overføres til bo-enheden, hvor det daglige pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra en struktureret pædagogisk

referenceramme, hvor overskuelig, forudsigelighed, tydelighed, visualisering og gentagelse er de bærende elementer. Som supplement til dette sammendrager vi forskellige elementer fra relations- og tilknytningsteorier samt miljøterapeutiske principper.

Det pædagogiske sigte er at tilbyde det enkelte barn mulighed for optimal fysisk og psykisk trivsel, således det via egne potentialer kan trives og udvikles. Bo-enhedernes indre fysiske og psykiske niveau tilrettelægges således, at børnene kan opleve et professionelt ”hjemmemiljø” med omsorg og tilbud tilpasset efter det enkelte barns behov og udviklingspotentiale.

 

Nøgleordene i arbejdet vil være dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning – hvor vi vil forsøge at lære børnene at bruge sproget frem for at slå, for i bo-enheden skal der være plads til alle. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

 

Ilasiaq ønsker at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge. Vi ønsker at give børnene nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

 

Vi forventer
At medarbejderen i samarbejde med ledelsen og det øvrige personale skal medvirke til at sikre gennemførelsen og koordineringen af de daglige gøremål for bo-enhedens funktion. Medarbejderen skal være indstillet på at samarbejde både med ledelsen, øvrige medarbejdere i huset og eksterne samarbejdspartnere samt aktivt at medvirke i den udviklingsproces, der er igangsat med henblik på implementering og evaluering af Mælkebøttens bo-enhed. Heri indgår bl.a. medvirken i SFI-undersøgelsen ”Mælkebøttebarn – fra social udsat til mønsterbryder”.

Desuden skal medarbejderen medvirke til at sikre optimale aktivitetstilbud til de børn og unge, der bor i bo-enheden og kunne skabe tryghed og omsorg. Vi forventer, at du har en relevant faglig baggrund og har erfaringsgrundlag fra arbejde med børn og unge, er kreativ, loyal, og troværdig samt er indstillet på fleksible arbejdstider, har mod og evner til konflikthåndtering og problemløsning, og brænder for sagen. Vi vil også gerne, at du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men det er ingen betingelse.

 

Vi tilbyder at medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø, hvilket giver mulighed for indflydelse på stedets arbejdskultur. Vi tilbyder et fagligt udfordrende job og et konstruktivt og udviklende samarbejde med de øvrige medarbejdere i både Mælkebøtten og bo-enheden, hvor der primært arbejdes i teams. I arbejdet indgår desuden faglige temamøder eller supervision med emner relateret til praksis i hverdagen.

Der gives løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst. Overenskomst med PIP, vil være gældende for pædagoger. Det vil kunne tilbydes bolig til stillingen.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afd. leder for Ilasiaq Nuka Fleischer på telefon 36 21 20 eller mail fleischer@mb.gl

 

Ansøgningen inkl. anbefalinger, eksamenspapirer mv. sendes til info@mb.gl eller til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, så vi har den senest 15. januar 2021. På kuverten bedes påført ”Ansøgning Ilasiaq”.