Gå til hovedindhold
113

Dette jobopslag er udløbet

Erfaren IT-chef med fokus på strategi og ledelse

Digitaliseringsstyrelsen står på kanten af en ny ambitiøs national digitaliseringsstrategi, hvor Selvstyrets IT-organisation spiller en central rolle i den fortsatte digitalisering af Grønland. Derfor søger vi en erfaren IT-chef med ansvar for IT-drift, IT-udvikling og IT–strategi, som brænder for at deltage i udviklingen.

Dine arbejdsområder:
Som IT-chef i Digitaliseringsstyrelsen får du ansvaret for IT-afdelingen i Selvstyrets centraladministration, som består af en dedikeret IT-support på 7 medarbejdere og 4 elever. Dit ansvar inkluderer også strategi og projekter inden for dit område samt drift og support. Det vil sige, at du bliver ansvarlig for IT-driftsstrategien og den løbende eksekvering samtidig med, at du sikrer en stabil og sikker IT-drift ud fra ITIL-principper med god brugeroplevelse som resultat.

Som IT-chef er din berøringsflade stor både med interne og eksterne samarbejdspartnere. Derfor er organisationsforståelse og evnen til at kommunikere klart og tydeligt essentielt i stillingen som IT-chef.
Digitaliseringsstyrelsen opbygger og drifter Grønlands IT-arkitektur og IT-infrastruktur, og som IT-chef sikrer du faglig sparing og løser konkrete projekter i dette vigtige arbejde.
 
 Dit arbejde vil primært bestå i:

 • Udvikle IT-strategien og sikre den nødvendige transformation, eksekvering og implementering
 • Sikre leverancerne for Selvstyrets IT-organisation: support, systemejerorganisation og systemforvalterorganisation efter ITIL principper
 • Sikre et højt niveau af IT-sikkerhed og effektiv håndtering af incidents
 • Styring og prioritering IT-projekter både forretnings- og systemrelaterede
 • Varetagelse af leverandørstyring
 • Proaktivt styrke Selvstyrets IT-systemer og -processer igennem sparring og samarbejde med øvrige enheder med fokus på at identificere udfordringer og bibringe viden om mulige IT-løsninger
 • At rådgive de faglige enheder og deres tekniske samarbejdsparterne såvel internt som eksternt, strategisk som praktisk


Din baggrund
Vi forestiller os, at du har en akademisk uddannelse inden for IT eller generel administration.
Derudover er det vigtigt, at du har:

 • Dokumenteret erfaring med leverandørstyring og IT-drift
 • Dokumenteret erfaring med IT-projektledelse
 • Dokumenteret erfaring med ITIL og kendskab til Enterprise Arkitektur
 • Erfaring med strategiudvikling og eksekvering
 • Gode kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt og kan formidle tekniske problemstillinger og løsninger til brugere og ledelse


For at få succes i stillingen skal du have stærke analytiske evner og kunne arbejde proaktivt og struktureret med stort engagement.

Om os
Digitaliseringsstyrelsen sætter retningen for en sikker digital fremtid for det grønlandske samfund ved at udvikle standardiserede digitale løsninger.
- Styrelsen går forrest i udviklingen af at sikre - standardiserede - digitale løsninger for det grønlandske samfund.
I Digitaliseringsstyrelsen er vi kollegaer, som arbejder både med digitalisering af Grønland og IT-drift af Grønlands Selvstyre. Styrelsens ansvarsområder er omfangsrige, og det samme er interessen og forventningerne til styrelsens rettidige leverancer. Vi er stolte af at varetage det overordnede ansvar for digitalisering af Grønland, og det er en opgave, vi går til med stor ydmyghed. Det stiller krav til både vores faglighed og personlige kompetencer - og det giver os en travl og alsidig hverdag. Derfor arbejder vi målrettet med høj medarbejdertrivsel igennem gode samarbejdsevner – respekt for forskellighed både fagligt og personligt - og fokus på højt niveau af integritet i opgaveløsningen.

Vil du vide mere om stillingen, så er styrelseschef Katrine Hjelholt Nathanielsen til rådighed på mail digitalisering@nanoq.gl eller telefon +299 34 59 70. Ansøgninger vil blive behandlet løbende, men skal være Digitaliseringsstyrelsen i hænde seneste den 22. januar 2021.

Ansættelsesvilkår
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

  Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning