Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingen for Teknik og Tilsyn i Råstofstyrelsen søger nye medarbejdere/specialkonsulenter

Har du lyst til at arbejde i en internationalt præget organisation, som tager hånd om mineral efterforskning og udnyttelse? Vil du være med til at sikre, at udnyttelse af råstoffer i Grønland foretages forsvarligt mht. sikkerhed og sundhed? Så er et job som ingeniør/geolog/naturvidenskabelig akademiker/specialkonsulent i Afdeling for Teknik og Tilsyn noget for dig!

Tiltrædelsesdato er den 1. marts 2021 eller efter aftale.

Om stillingen og os
Den stigende udvikling i aktivitetsniveauet omkring mineralefterforskning i Grønland betyder, at Råstofstyrelsen søger to ingeniører/geologer/naturvidenskabelige akademikere/specialkonsulenter til at bistå i myndighedsbehandling af udnyttelsesprojekter, efterforskningsprojekter samt tilsynsopgaver forbundet hermed.
Den høje interesse fra råstofindustrien betyder, at omfanget af opgaver stiger. Derfor spiller Råstofstyrelsen en nøglerolle i denne udvikling, som du kan være en del af.
Afdelingen for Teknik & Tilsyn har ansvar for de tekniske myndighedsopgaver knyttet til de selskaber, der har ansøgt og er meddelt tilladelse til udnyttelse af en mineralforekomst, hvormed arbejdet hovedsagligt er af administrativ karakter. Afdelingen arbejder primært med at sikre, at udnyttelse af råstoffer i Grønland foregår forsvarligt med hensyn til sikkerhed og sundhed. Desuden varetager afdelingen godkendelses- og tilsynsopgaver i forbindelse med efterforskningsaktiviteter.
Afdelingen arbejder tæt sammen med Råstofstyrelsens øvrige afdelinger omkring myndighedsbehandling af småskala-, efterforsknings- og udnyttelsestilladelser for mineraler.
Råstofstyrelsen er placeret i Nuuk med ca. 15 medarbejdere fordelt på 3 afdelinger: Afdelingen for Teknik & Tilsyn, Licensafdelingen og Afdelingen for Analyser og Kontrolfunktioner. Afdelingen for Teknik & Tilsyn ledes af en afdelingschef og er normeret til 4 medarbejdere. Råstofstyrelsen hører under Departementet for Mineralske Råstoffer.
Se mere om Departementet for Mineralske Råstoffer på www.naalakkersuisut.gl og om Råstofstyrelsen på www.govmin.gl. Vi har hjemme i Nuuk, hvor der er mange muligheder for at gå på jagt, fiske, sejle, vandre, stå på ski og andet friluftsliv. Byens ca. 18.000 indbyggere har mange kulturtilbud med biograf, kulturhus, golfbane, svømmehal m.m. - se mere på www.sermersooq.gl og www.greenland.com .

Arbejdstiden er 40 timer pr. uge.

Din profil
Vi søger engagerede og dygtige medarbejdere, som gennem det daglige arbejde med myndighedsbehandling vil medvirke aktivt til at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig udnyttelse af råstofferne. Du har desuden interesse for den grønlandske råstofsektor og de spændende og alsidige udfordringer denne indbefatter samt ønsker at være en del af den fremadrettede udvikling.
Vi forventer, at du:

 • Er uddannet ingeniør, geolog eller naturvidenskabelig akademiker.
 • Har interesse for teknik, sikkerhed og sundhed i råstofbranchen.
 • Har kendskab til råstofbranchen.
 • Har en god forståelse for hele mineindustrien fra forundersøgelsesstadier til nedlukningsfaser.
 • Har relevant erfaring inden for myndighedsbehandling samt tilsyn inden for sikkerhed og arbejdsmiljø.
 • Har relevant teknisk erfaring fra lignende stilling, herunder gerne under arktiske forhold.
 • Er udadvendt og engageret.
 • Kan arbejde struktureret, selvstændigt og løsningsorienteret.
 • Kan have mange bolde i luften og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger.
 • Har interesse for at arbejde i en politisk styret administration.
 • Er god til at danne overblik og har gode analytiske evner.
 • Har gode samarbejds- og formuleringsevner.
 • Har gode engelskkundskaber både i skrift og tale.


Du må forvente merarbejde i perioder og rejseaktivitet i og uden for Grønland. Endvidere skal du være indstillet på at indgå i relevante efteruddannelsesforløb samt have evne og lyst til at tilegne dig nye kompetencer.
Der vil blive lagt vægt på, om du, som minimum, har en mellemlang videregående uddannelse. For ansøgere uden for Grønland vil der også blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante.

For ansøgere med kvalifikationer til at kunne få specialkonsulenttillæg vil kunne blive indstillet til det.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Qupanuk Olsen, telefon +299 34 68 13, e-mail: quol@nanoq.gl .
Ønsker du yderligere information om Grønland, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl under Information til jobsøgere.

Ansøgningen skal være Råstofstyrelsen i hænde senest d. 22. januar 2021.

Ansættelsessamtaler vil ske løbende og senest i uge 4.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning