Gå til hovedindhold
86

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef for Økonomi og Studieservice

Afdelingschef for Økonomi og Studieservice søges til Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
Kan du lede en vigtig afdeling i departementet med højt kvalificerede medarbejdere, der har det økonomiske ansvar for udviklingen af nogle af de mest centrale elementer i vores samfund: skoler, kulturen og kirken?

Som afdelingschef for Økonomi og Studieservice vil du få ansvaret for en afdeling, der varetager opgaver vedrørende bevillingslove på Finanslovens område 40, økonomistyring på uddannelses-, kultur- og kirkeområdet, udgiftsanalyser af politiske initiativer, uddannelsesstøtte- og kollegieområdet. Afdelingen varetager blandt andet opgaver i relation til økonomistyring af 1,2 milliarder kroner til uddannelses-, kultur- og kirkeområdet.
 
Du vil blive ansvarlig for finanslovsarbejde, budgetanalyser og udgiftsberegninger i forbindelse med reformudspil.
Som en del af departementets øverste ledelse får du en væsentlig rolle i departementets fremadrettede strategiske arbejde. Du vil få ansvaret for en afdeling bemandet med ca. 10 engagerede medarbejdere, herunder 1 kontorchef samt faglige ledere. Du indgår i departementets ledergruppe og skal bidrage til den politiske servicering af Naalakkersuisoq og være med til at kvalitetssikre politiske initiativer i forhold til drifts- og samfundsøkonomiske konsekvenser.

Vi forventer, at du har:

  • Relevant uddannelse inden for samfundsforhold og/eller økonomi
  • Ledelseserfaring eller øvrige forhold i din hidtidige karriere, der har kvalificeret dig til personaleledelse
  • Kendskab til Selvstyrets centraladministration som arbejdsplads og Selvstyrets arbejdsprocesser
  • Kendskab til departementets ressortområder
  • Et godt kendskab til grønlandske politiske forhold
  • Et godt kendskab til finansloven
  • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk er en fordel


Og at du har personlige kvalifikationer:

  • Evnen til at overskue mange processer på én gang og holde hovedet koldt i pressede situationer
  • Er udviklingsorienteret og formår at skabe holdbare og innovative løsninger i en politisk styret organisation
  • Har god situationsfornemmelse


Departementet består af cirka 40 ansatte. Ledergruppen består ud over nærværende stilling af departementschef, afdelingschef for Kultur og Kirke, afdelingschef for Uddannelse, og afdelingschef for Juridisk Afdeling. Det er vigtigt i stillingen, at du bidrager til ledelsesteamet og kan samarbejde fortroligt og tillidsfuldt med dine ledelseskollegaer.

Ud over Departementet skal du på det økonomiske område tilsikre et godt samarbejde med departementets to underliggende styrelser; Uddannelsesstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Stillingen søges besat 1. marts 2021 eller efter aftale. 

Ansøgningsfristen til stillingen er 24. januar 2021.

For yderligere oplysninger, kontakt departementschef Karsten Peter Jensen, kapj@nanoq.gl eller +299 345000.
 

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2020 månedligt Kr. 55.829 og årligt Kr. 669.953

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

  Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning