Gå til hovedindhold
86

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til luftfartsområdet, Infrastrukturafdelingen

Grønlands infrastruktur er i rivende udvikling – og der er travlt i infrastrukturafdelingen.

Vi søger en AC-fuldmægtig til kontoret for luftfart og telekommunikation. Kontoret arbejder med luftfartsområdet, trafik og telekommunikation.

Kontoret har en travl hverdag med et meget bredt opgavefelt. Der er tale om en spændende stilling inden for et område, der nyder offentlighedens bevågenhed.

Stillingsbeskrivelse
Kontoret for luftfart og telekommunikation er et af to kontorer i infrastrukturafdelingen, som er én af fire afdelinger under Departementet for Boliger og Infrastruktur.

Kontoret er ansvarlig for planlægningen, koordineringen og opgaveløsningen inden for alt vedr. luftfart, lufthavne, trafik og teleområdet. Kontoret huser endvidere infrastrukturafdelingens analyseenhed, som har en tværfaglig funktion mellem afdelingens to kontorer.

Kontorets opgaveportefølje har meget stor politisk bevågenhed og nyder offentlighedens og mediernes interesse. De løsninger, vi bidrager til, har stor betydning for hele befolkningens hverdag og har afgørende betydning for realiseringen af landets fulde vækstpotentiale.

Som luftfartsmedarbejder i kontoret er det din opgave at yde politisk betjening og sagsbehandling, der sikrer, at politikerne kan træffe beslutninger om den grønlandske infrastruktur på et oplyst grundlag.

Kontoret er samtidig med til at planlægge, hvordan infrastrukturen skal se ud,
komme med anbefalinger til politikerne og er med til at påvirke lovgivning, direkte eller indirekte. Som medarbejder i kontoret skal du være bevidst om, at luftfartsområdet ikke er hjemtaget og lovgivningskompetencen på området ligger således i Danmark. Du skal endvidere selvstændigt finde områder, der kan forbedres og effektiviseres samt efter nærmere analyser og vurderinger selv komme med forslag til løsninger.

Dine opgaver vil primært være på luftfarts- og trafikområdet, og du skal holde mange bolde i luften på samme tid, kunne begå dig politisk og på tværs af organisatoriske niveauer. Du skal kunne varetage en professionel og diplomatisk sparring med samarbejdspartnere og ikke mindst kunne se og omsætte det langsigtede perspektiv i konkrete handlinger. Stillingens væsentligste opgaver spænder over anlægsopgaver af kritisk infrastruktur til trafikpolitisk analysearbejde og i særlig grad udarbejdelse af beslutningsgrundlag og politisk responsa til Naalakkersuisut.

Parallelt hermed vil du varetage opgaver af mere driftsorienteret karakter, som eksempelvis at behandle ansøgninger om beflyvningstilladelser, opretholde samarbejdet med trafikoperatører, besvare henvendelser og høringer med relevans for luftfarten i Grønland.

  • Du kan tilegne dig kompliceret viden og formidle komplicerede problemstillinger på et let forståeligt sprog. Dine evner inden for kommunikation vægtes højt.
  • Du har relevant akademisk baggrund på kandidatniveau – gerne i statskundskab. Kandidater med relaterede uddannelser vil også komme i betragtning, hvis du har den rette profil.
  • Du forstår balancen mellem dansk og grønlandsk politik, lovgivning på området og kan medvirke til at finde de rette løsninger.
  • Du arbejder selvstændigt, men ved også, hvornår du skal sparre med andre kolleger i afdelingen samt har flair for og indsigt i teknisk kompliceret stof.
  • Ideelt set har du erfaring fra eller kendskab til luftfart, herunder inden for luftfartsområdet eller beslægtede områder, men dette er ikke et krav.
  • Du har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation.


Du vil opleve, at der stilles store krav til dig og dine kompetencer i stillingen. Ud over et højt fagligt niveau forventer vi, at du besidder en række personlige kompetencer, herunder at du kan balancere dit brede overblik mellem en forståelse for detaljen, at du kan se fordelene ved et mix af stor selvstændighed i opgaveløsningen, fælles målsætninger og samarbejde. At du er diplomatisk, uformel og er med på et godt grin i løbet af din arbejdsdag.

Vigtigst er det, at du har lysten til at gøre en forskel og bidrage positivt til vores arbejde med den grønlandske infrastruktur. Du trives i en travl dagligdag, hvor du bevarer overblikket og sætter handling bag dine idéer.

Vi tilbyder
Arbejdet foregår i et travlt og fagligt udfordrende miljø, hvor arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med gode resultater, vi kan være stolte af.

Omgangstonen er god og uformel, og hverdagen er præget af godt humør i en ofte travl dagligdag. Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, godt kollegialt fællesskab og respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Vi glæder os til at høre fra dig og stiller os gerne til rådighed med viden om det at arbejde for regeringen i Grønland, om infrastrukturafdelingens opgaver og om vores gode arbejdsplads.

Du kan få inspiration til og viden om at arbejde ved Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Sikkerhedsgodkendelse
For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift fra kriminalregisteret. Denne kan indhentes hos den lokale politimyndighed eller på www.politi.dk/bestil/bestil-straffeattest.
 
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen opslås som AC-fuldmægtig. Ansættelsen sker i henhold til gældende aftaler / overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For den rette kvalificerede kandidat med flere års erfaring vil ansættelsen, efter en konkret vurdering, kunne ske på specialkonsulentvilkår.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelse hos Grønlands Selvstyre, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Dato for tiltrædelse
1. marts 2021 eller efter aftale.

Arbejdstid
40 timer ugentlig.

Dato for ansøgningsfrist
Den 20. januar 2020.

Dato for afholdelse af ansættelsessamtaler
Samtaler vil blive afholdt løbende.

Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jonas Smed Sørensen, på telefon: +299 34 52 53 eller mailadresse: joss@nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning