Gå til hovedindhold
123

Dette jobopslag er udløbet

BARSELSVIKARIAT Råstofskolen - Greenland School of Minerals & Petroleum

Arktiskingeniør eller mineingeniør til undervisning i Sisimiut
Råstofskolen i Sisimiut søger barselsvikar til undervisning i anlægs- eller mineoperationer. Vikariatet starter 15. februar 2021 og forventes afsluttet til udgangen af 2021.

Som underviser ved Råstofskolen
Som underviser hos os interesserer du dig for voksne og unge mennesker og deres læring. Du er parat til at indgå i et samarbejde med både ledelse og lærerkollegaer, dele dine kompetencer med eleverne og måle jeres succes i deres faglige udvikling.
Du vil understøtte udviklingen af Råstofskolen og hjælpe os med at blive førende vedrørende teknologi og undervisning indenfor mine- og anlægsbrancherne.

Det vigtige for os er, at du fagligt er velfunderet og har lysten og evnen til at formidle dine kompetencer. Du vil få mulighed for implementere ny teknologi fx drone, vibrationsmålinger og sikkerhedsundervisning til mineindustrien.

Du vil som ansat ved Råstofskolen få et internationalt netværk, hvor der vil være mulighed for at gennemføre instruktøruddannelse inden for forskellige fagområder. Uddannelsen vil foregå ved vores internationale partnere både i Grønland og i udlandet.

Interkulturel kompetence, empati og lyst til at arbejde med unge er selvsagt centrale pædagogiske nøgleord.

Vi forventer:

 • At du som arktisk- eller mineingeniør har teoretisk og praktisk erfaring fra enten entreprenørbranchen eller rådgivende ingeniørfirmaer.  
 • At du har erfaring i projekter, der involverer store entreprenør- og boremaskiner.
 • At du har nogle års erhvervserfaring.
 • At du ud over dit modersmål behersker engelsk i skrift og tale.


Du har et solidt fagligt kendskab til:

 • IT-værktøjer inden for området.
 • Sikkerhedsarbejde.
 • Sprængningsarbejde over- og underjordisk.
 • Geologi, geoteknik og fundering.
 • Sikringsarbejde / bjergmekanik.
 • Vejbygning og byggemodning.
 • Tilsyn og kvalitetskontrol.
 • Moderne nivellering og landmålingsteknik.
 • Planlægning og rapportskrivning.


Råstofskolen - Greenland School of Minerals & Petroleum en del af KTI.

Råstofskolen er en del af uddannelsesorganisationen Teknikimik Ilinniarfik (KTI), der på adresser i Nuuk og Sisimiut udbyder erhvervsuddannelser inden for områderne Jern og Metal, Byggeri og Anlæg, Råstoffer, Sprogkurser samt gymnasiale uddannelser som GUX, e-GUX og Nordatlantisk gymnasieklasse.

Samtidigt indgår KTI i et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - Arctic – DTU Sisimiut vedrørende drift af DTUs ingeniøruddannelser i Sisimiut.

Råstofskolen udbyder en del certificerede kurser og har som målsætning at kunne udbyde erhvervsuddannelser og kurser på internationalt niveau.

Råstofskolen råder over et stort øvelsesområde, hvor praktiske øvelser med skolens maskiner, udstyr og projektarbejder foretages i fuldskala.

KTI er en uddannelsesorganisation i spændende udvikling med vækst i aktiviteter, bl.a. flere kompetencegivende kurser inden for de forskellige uddannelsesområder.

Har du lyst og evner til at udfordre dig i et fantastisk land med mange muligheder for at udvikle den høje standard i undervisningen på Råstofskolen, så har vi brug for dig.

Vikariatet ønskes besat den 15.februar 2021 og forventes at afslutte ved udgangen af 2021.

KTI kan hjælpe med bolig.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseschef Hans Hinrichsen, telefon +299 58 45 60 - e-mail hahi@kti.gl eller inspektør Curtis Chapman, telefon +299 867638 – cuch@kti.gl

Se vores hjemmeside på www.kti.gl

Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl

Ønsker du yderligere information om Grønland, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning