Gå til hovedindhold
80

Dette jobopslag er udløbet

Socialstyrelsen søger engageret AC-fuldmægtig med interesse for det sociale område

Har du lyst til at arbejde målrettet med udvikling og implementering af projekter og blive en del af en organisation, hvor der er kort vej fra handling til forandring? Er du god til at analysere data og en stærk kommunikatør? Så er dette en stilling for dig.
 
Koordineringen arbejder for at tilbyde gode behandlings- og rådgivningstilbud til alle landets borgere. Da det er borgerne, som er brugere af vores tilbud, er vi optaget af, at drift og udvikling af vores tilbud tager udgangspunkt i brugeroplevelsen. Vi søger en ny kollega, som brænder for at skabe positive forandringer på socialområdet, som trives i en organisation i stor forandring, og som synes, det er givende at arbejde i et tværfagligt miljø.
 
Om Koordineringen
Koordineringens opgave er at koordinere den daglige drift og udvikling af de borgerrettede tilbud Alliaq og Juridisk faderløse, samt den landsdækkede rådgivningstelefon Tusaannga. Koordineringen er en enhed under den Borgerrettede afdeling i Socialstyrelsen. Du vil i stillingen som AC-fuldmægtig være forankret i Koordineringen, men vil også skulle udføre opgaver på tværs af afdelinger ved behov, blandt andet for familieenheden som arbejder med understøttelse af familiecentre og krisecentre, samt det borgerettede center, som arbejder med rejseholdene for børn, unge og voksne, som har været udsat for seksuelle overgreb. Det vil sige, at du kan forvente en varierende opgaveportefølje med mange spændende udfordringer, samtidig med at du vil blive en del af en enhed, som fortsat er i udvikling, og som har et stærkt sammenhold.

Stillingen som AC-fuldmægtig
Du kan forvente en spændende hverdag, hvor du kommer til at skulle varetage et bredt ansvarsområde, som både indeholder varierede men tidsbegrænsede opgaver, såvel som fordybningsområder. Vi forventer, at du som AC-fuldmægtig i Koordineringen blandt andet vil få ansvar for Tusaanngas dataområde, som indebærer analyse og afrapportering samt udvikling af dataområdet. Du vil også skulle arbejde med kommunikation og udarbejdelse af faktabaseret indhold og informationsmaterialer.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • analyseopgaver, bearbejdning af data samt udarbejdelse og vedligehold af årlig statistik
 • udvikling af dataområdet
 • administrative- og driftsopgaver
 • udvikling og implementering af politisk vedtagne initiativer
 • koordinering af tværfagligt samarbejde
 • udarbejdelse af skriftligt materiale såsom projektbeskrivelser, notater og rapporter
 • vidensindsamling og -formidling
 • planlægning og facilitering af møder, workshops og temadage


Vi søger en medarbejder, der:

 • der har en mellemlang til lang videregående uddannelse
 • har analytisk sans og kvalitative såvel som kvantitative metodiske færdigheder
 • har gode formidlingsevner, både skriftligt og mundligt
 • trives med både forskelligartede opgaver og fordybningsområder 
 • har erfaring med eller interesse for projekt- og udviklingsarbejde
 • har kendskab til og interesse for socialområdet
 • besidder stærke kompetencer inden for skriftlig og mundtlig formidling


Vi ser også gerne, at du:

 • arbejder struktureret og resultatorienteret
 • kan identificere behov og bidrage til udvikling af nye løsninger
 • er fleksibel og bidrager til et sundt arbejdsmiljø
 • dobbeltsproget i grønlandsk og dansk, men det er ikke et krav
 • kan tænke utraditionelt og er kreativ i problemløsning
 • omstillingsparat, ambitiøs og fleksibel


Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 6 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen PAARISA, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Borgerettet afdeling, Myndighed og Sekretariatet. Socialstyrelsen varetager et bredt spekter af opgaver inden for det sociale område og er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt, og stillingen er placeret i Nuuk.
Der kan til tider forventes at være rejseaktivitet forbundet med stillingen.
 
Stillingen ønskes besat 1. marts 2021 eller efter aftale.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Den borgerettede afdeling Lars Husted larh@nanoq.gl / +299 346014 eller specialkonsulent Mette Lange-Nielsen på mlan@nanoq.gl / +299 346023.

Ansøgningsfrist: 18. januar 2021 kl. 12.00 (grønlandsk tid). Samtaler forventes afholdt i uge 4

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning