Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef – infrastrukturafdelingens maritime kontor

Grønlands infrastruktur er i rivende udvikling – og der er travlt i infrastrukturafdelingen.

Vi søger en kontorchef med administrative kompetencer, der har lyst til sparring med kontorets fagspecialister. Infrastrukturafdelingen har en travl hverdag med et meget bredt opgavefelt.

Der er tale om en stilling i feltet mellem ledelse af juridiske og administrative processer med kontraktstyring og udmøntning af Naalakkersuisuts politiske målsætninger i en kompleks organisation, der nyder offentlighedens bevågenhed.

Stillingsbeskrivelse
Det maritime kontor hører under afdelingen for infrastruktur, som udgør én af fire afdelinger i Departementet for Boliger og Infrastruktur. Kontoret udgør et ud af to kontorer i afdelingen.

Infrastrukturafdelingen varetager planlægningen, koordineringen og opgaveløsningen inden for alt ”til lands, til vands og i luften” og er således ansvarlig for områderne søfart, luftfart, lufthavne, havne, teleområdet og land- og søtransport.

Infrastrukturafdelingen favner en bred opgaveportefølje og betjener et meget stort land, hvor bosætningsmønstret er spredt, og hvor en velfungerende infrastruktur er helt essentiel.

Det maritime kontor udgør konkret selvstyrets centrale havnemyndighed og er endvidere sektoransvarlig for renovering og vedligehold af selvstyrets havneanlæg i hele landet. Derudover varetager kontoret søfartsområdet, hvilket giver opgaveløsningen en bred international profil samt et udpræget tværdepartemental berøringsflade med de øvrige Departementer i Grønlands Selvstyre.

Infrastrukturafdelingens opgaveportefølje har meget stor politisk bevågenhed og nyder offentlighedens og mediernes interesse. De løsninger, vi bidrager til, har stor betydning for hele befolkningens hverdag og har afgørende betydning for realiseringen af landets fulde vækstpotentiale.

Vi leder efter en kontorchef, der kan sparre med kontorets medarbejdere omkring alt imellem tekniske, økonomiske, analytiske, juridiske og administrative spørgsmål. Derudover skal kontorchefen sammen med kontorets medarbejdere og afdelingschefen og departementets øvrige ledelse medvirke til at styrke det tværgående arbejde på tværs af infrastrukturområderne.

Er du god til at sikre fremdrift i opgaveløsning, til at lave løbende prioritering af ressourcer og opgaver i forhold til den gældende politiske dagsorden og til faglig sparring med kolleger og ledelse, så er du måske den rette til jobbet. 

Infrastrukturafdelingen består af selvstændige, dygtige medarbejdere med selvstædig opgaveløsning og ansvar for egne opgaver og økonomi. Det vil være din opgave sammen med kontorets medarbejdere at tilvejebringe og kvalificere et godt og solidt grundlag, hvorpå afdelingschefen kan rådgive politiske beslutningstagere og resten af administrationen.

Arbejdet foregår i et travlt og fagligt udfordrende miljø, hvor arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med gode resultater, vi kan være stolte af.

Omgangstonen er god og uformel, og hverdagen er præget af godt humør i en ofte travl dagligdag. Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, godt kollegialt fællesskab og respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.

Vi søger som udgangspunkt en kandidat med akademisk baggrund på kandidatniveau og meget gerne nogle års erfaring fra politisk ledede organisationer med finanslovsproces. Den ideelle kandidat har endvidere erfaring med det maritime område. Kan du tale grønlandsk vil det være en fordel, men det er ikke et krav.

Vi glæder os til at høre fra dig og stiller os gerne til rådighed med viden om det at arbejde for regeringen i Grønland, om infrastrukturafdelingens opgaver og om vores gode arbejdsplads.

Sikkerhedsgodkendelse
For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift fra kriminalregisteret. Denne kan indhentes hos den lokale politimyndighed eller på www.politi.dk/bestil/bestil-straffeattest.
 
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage finder ikke anvendelse.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Dato for tiltrædelse
1. marts eller efter aftale.

Arbejdstid
40 timer ugentlig.

Dato for ansøgningsfrist
Den 20. januar 2021.

Der afholdes løbende samtaler.

Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Kenneth Lund Bøjler kebo@nanoq.gl tel.: +299 346656

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

  Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning