Gå til hovedindhold
104

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet søger 2-3 AC-fuldmægtige/specialkonsulenter

Vil du være med at forbedre forholdene for socialt udsatte borgere i Grønland?

I de seneste år har der været et stort fokus på at løfte socialområdet i Grønland. Det gælder blandt andet i forhold til forebyggelse af seksuelle overgreb og social udsathed mod børn, sikre bedre rettigheder for personer med handicap og bedre muligheder for ældre og hjemløse samt at kunne tilbyde professionelle behandlingstilbud til socialt udsatte børn og voksne.

Arbejdet fortsætter. Vi har mange vigtige opgaver at løse på det sociale område, og vi har brug for flere medarbejdere til dette. Hvis det falder i din interesse, så er stillingen som AC-fuldmægtig eller specialkonsulent i Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet måske noget for dig.
    
Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet varetager det grønlandske socialområde, herunder udarbejdelse af strategier på socialområdet, udarbejdelse af sociallovgivning samt fortolkning og tilsyn med sociallovgivningen. De primære politiske mål på ressortområdet er blandt andet at styrke forholdene for udsatte børn og unge, udsatte voksne, ældre og personer med handicap.

Om stillingen
Opgaverne omfatter blandt andet:

 • At udvikle og lede socialpolitiske projekter, strategier, indsatser, analyser og konsekvensberegninger af nye tiltag
 • At udarbejde oplæg til Naalakkersuisut, baggrundsnotater, besvarelse af §37 spørgsmål, mv.
 • At deltage i og varetage koordinerende arbejdsopgaver i forbindelse med projektgrupper på departementets ressortområde
 • At udarbejde taler og pressemeddelelser samt andre former for intern og ekstern kommunikation
 • At udarbejde og koordinere arbejdsgange og procedurer på tværs af afdelinger i departementet
 • At indgå i lovforberedende arbejde, evt. finanslovarbejde, budgetopfølgning mv.


Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af sprog- og faggrænser, samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder og projekter. Stillingerne stiller krav om hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof og være fleksibel samt at kunne trives med at arbejde i en organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider travl hverdag.
 
Derfor er det en fordel, hvis du er samarbejdsorienteret. Du skal være interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation, hvor tempoet ofte er meget højt, og leveringsfristerne er korte. Det er en fordel, hvis du er god til at formidle, såvel skriftligt som mundtligt og har en evne til at gennemskue komplicerede sammenhænge.
 
Om dig

 • Har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau
 • Har teoretisk og praktisk viden om socialområdet er ønskeligt, men ikke en betingelse
 • Har erfaring med projekt- og procesarbejde, gerne også erfaring med projektledelse
 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og udviklingsorienteret
 • Er dygtig til kommunikere på skrift og i tale
 • Kan skabe overblik over mange og komplekse informationer
 • Er god til at samarbejde med kollegaer og eksterne interessenter
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur er en fordel
 • Gerne dobbeltsproget, men det er ingen betingelse


Om Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet
I Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet er vi ca. 30 medarbejdere fordelt over afdelingerne Ledelsessekretariatet, Strategi og Udvikling, Justitsområdet, Socialjura samt Tilsynsenheden. Derudover har departementet en underliggende enhed, Socialstyrelsen.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingerne. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 14. januar 2021.
Tiltrædelsesdato er den 1. februar 2021 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte kontorchef (konst.) Lone Snedker Adamsen på e-mail losa@nanoq.gl eller telefon +299 56 26 94 eller afdelingschef Kirsten Olesen på e-mail kiol@nanoq.gl eller telefon +299 55 32 52.

Hvis du vil vide mere om Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet, kan du finde flere oplysninger om os på www.naalakkersuisut.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning