Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

OPSLAG Avannaata Kommunia i Ilulissat søger Fagchef for Teknik

Vil du hjælpe med at forbedre driftområdet i Avannaata Kommunia, besidder du overblik, og er har du evnen til at lede og strukturere arbejdsopgaver? Så er stillingen som Fagchef for Teknik ledig til besættelse pr. 1. februar 2021.

 

Som fagchef for teknik, får du ansvaret for den række af områder, der ligger under driften, som bl.a. omfatter affaldshåndteringen, kommunal busdrift og vaccinationsprogram for slædehunde. Avannaata står i øjeblikket inden for nogle større og spændende ændring af renovationsområdet og affaldshåndteringen, som du som fagchef bliver ansvarlig for at implementere og videreudvikle.

 

Som fagchefens bliver din nærmeste foresatte Direktør for Teknik, men du vil derudover deltage i de politisk fagudvalgsmøder og arbejde ud fra de politisk målsætninger

 

Avannaata Kommunia består af 21 bygder samt 4 byer, der ligger spredt i kommunen, hvilket sætter krav til dine evner indenfor koordinering og kommunikation. Du kommer i din dagligdag til at arbejde med en bred medarbejdergruppe, der rækker lige fra hundevaccinatør til miljøingeniør.

 

Arbejds- og ansvarsområder:

·      Varetage driftsområdet i samarbejde med drift-koordinatoren og de driftsansvarlige i byerne.

·      Sikre en analyse den nuværende drift og udarbejde planen for den fremtidige drift.

·       Sikre at driften køre forsvarligt i kommunen, og budget hertil bliver overholdt

·       Sikre en tværfaglig koordinering med alle områder for opnåelse af de bedste resultater for kommunen

·       Sikre en ansvarlig varetagelse af driftsområdet samt affaldshåndteringen

·       Overordnede ansvar for planlægning af større asfaltering- snerydningsopgaver.  

·       Sikre en fortsat udvikling og dygtiggørelse af personalet inden for anlæg og drift

·       Sikre at personalet indenfor driftsområdet har de samme mål og redskaber til varetagelse af opgaverne i det daglige

·       At udarbejde en ny affaldsplan og affaldsregulativer

·       Sikre en effektiv budgetplanlægning og opfølgning

·       Arbejde for en effektivisering inden for driftsområdet, således at borgerne føler der får samme gode behandling uanset hvor de bor i kommunen

·       Udarbejde politiske indstillinger til Teknisk Udvalg vedrørende drift-området

 

 

 

Kvalifikationer:

  • En relevant teknisk uddannelsesbaggrund, f.eks. som maskinmester, ingeniør, konstruktør eller anden relevant teknisk eller akademisk baggrund.
  • En evne til at tænke visionært og kreativt i forhold til nye løsninger særligt inden for renovation.
  • En struktureret arbejdsform og økonomisk forståelse
  • Gode analytiske evner i forhold til budgetlægning
  • Erfaringer indenfor driftsområdet og affaldshåndteringen.
  • Ledelseserfaring.
  • Gode færdigheder som IT-bruger og kørekort til bil
  • Du er opsøgende og lyttende, og er i stand til at prioritere opgaver i driftsområdet, og du er stærk i din kommunikation både i forhold til alle ansatte i forvaltningerne, dine 104 kollegaer i afdelingen og alle kommunens borger.
  • Vi forventer derudover, at du har en udpræget forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation.

 

Det skal bemærkes at dobbeltsprogethed (grønlandsk/dansk) er en kvalifikation, men ingen betingelse.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der vil til stillingen kunne anvises en personalebolig.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Avannaata Kommunia teknisk direktør Karl Madsen tlf. 547878 eller pr. e-mail kmad@avannaata.gl

 

 

Ansøgning bilagt kopier af relevante eksamenspapirer, CV samt udtalelser og referencer sendes senest den 28 december 2020 til Avannaata kommunia, HR-Afdelingen Postboks 1023, 3952 Ilulissat, eller pr. mail til hr@avannaata.gl

 

Der vil blive afholdt samtale i uge 53 med henblik på ansættelse pr. 1. februar 2021 eller efter nærmere aftale.

Send ansøgning