Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Psykolog til Rådgivningscenter om børn og unge (Misi) / Job nr. 630/20

Brænder du for problemstillinger, som vedrører børn og unge? Kommuneqarfik Sermersooq søger en psykolog til pædagogisk-psykologisk rådgivning.

Rådgivningscenter om børn og unge (Misi) er en del af Forvaltningen for Børn og skole i hovedstadskommunen, Kommuneqarfik Sermersooq.

I Misi arbejder vi konsultativt og ud fra et systemisk grundlag. Vores fornemste opgave er at bidrage til, at de voksne, som har ansvaret for børnene, får tilstrækkelig viden og redskaber til at sikre børnenes læring, trivsel og udvikling. Vores kerneydelse er derfor pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagpersoner, som arbejder med børn og unge i aldersgruppen imellem 0-18 år.

Du vil skulle indgå i vores team, sammen med kolleger fra forskellige faggrupper. I Misi er der en Rådgivningschef, 5 psykologer, 4 Børne- og ungekonsulenter og 1 Tale- og hører pædagog.

Arbejdet som psykolog i Misi er alsidigt og indebære konsultative opgaver i form af rådgivning til henvender. Derudover vil meget af din tid indebære dybtgående undersøgelser af henvenders oplevede problemstilling, som eksempelvis kan indeholde observationer, praksisnær rådgivning, oplæg, kognitive testninger mm.

Som psykolog hos Misi forventes det, at du kan arbejde selvstændigt og varieret, men samtidig også kan arbejde tværfagligt med interne- og eksterne samarbejdspartnere.

Geografisk er Misi placeret i Nuuk, men betjener hele Kommuneqarfik Sermersooq, der omfatter byer og bygder på både Grønlands øst- og vestkyst. Tjenesterejser kan derfor også indgå i jobbet. Din nærmester overordnede er Rådgivningschefen i Misi.

Ansvarsområde:

 • Udføre pædagogisk-psykologisk rådgivning.
 • Udføre PPR undersøgelser og vurderinger, og i samarbejde med barnets omgivelse finde frem til praksisnære tiltag, der fremmer barnets udvikling, trivsel og læring
 • Udarbejde psykolograpporter og fremlæggelser rapporten for henvender
 • Bidrage til faglig og organisatorisk videreudvikling sammen med de øvrige ansatte i Misi.
 • Andre opgaver efter aftale med nærmeste leder, som er Rådgivningschefen.

Om dig

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du er psykologuddannet, gerne med autorisation, dog ikke en betingelse
 • Du har viden om, og gerne erfaring fra PPR
 • Du interesserer dig for det specialpædagogiske område
 • Er indstillet på at arbejde med rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre
 • Er indstillet på at arbejde med opkvalificering af fagfolk, bl.a. gennem oplægsvirksomhed og praksisnær rådgivning
 • Du har lysten og evnen til at tale med mange forskellige mennesker og møde dem, hvor de er
 • Selvstændighed i opgaveudførelsen, evne til at indgå i et ligeværdigt samarbejde og til at omsætte psykologisk viden til et praksisnært sprog
 • Ligger vægt på høj faglighed
 • Er en god, loyal og stabil kollega
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold
 • Kendskab til det grønlandske sprog er en stor fordel.

Hvad kan vi tilbyde.

 • Et spændende arbejde med mange interessante arbejdsopgaver
 • Intern og ekstern supervision
 • Gode kollegaer
 • Muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Godt arbejdsmiljø
 • Mulighed for supervision, herunder til opnåelse af autorisation
 • God mentorordning.

Arbejdstiden er på 40 timer ugentlig.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.

Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, IMAK eller en anden relevant forhandlingsberettigede organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 630/20 med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 16. december 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Laila S. Skytte
Telefon: +299 36 63 38
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning