Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Skattestyrelsen søger kontorchef

I Skattestyrelsen er en stilling som kontorchef for Kontoret for Udvikling og Processer ledig til besættelse pr. 1. januar 2021 eller efter nærmere aftale.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver:
I det daglige vil du være ansvarlig for styrelsens udviklingsopgaver og ledelsesunderstøttelse med direkte reference til styrelseschefen. Du skal fremme en struktur for udvikling, der bærer forløb i mål fra tanke til implementering.
Arbejdsopgaverne omfatter daglig ledelse af Udvikling og Processer, herunder faglig vejledning og rådgivning samt personaleledelse. Udvikling og Processer varetager en bred vifte af opgaver, herunder administration og rådgivning i forhold til ledelsen, departementet og det politiske niveau, koordinering og udvikling af projekter og processer, kommunikationsindsats, administration af fiskeriafgifter samt kontraktstyring.

Kvalifikationer:
Vi forventer, at du som vores fremtidige kollega evner at skabe udvikling i et miljø af interessenter, der spænder fra styring af leverandører, politiske interessenter, kollegaer i Skattestyrelsens andre områder. Du har klar sans for planlægning og overblik og kan hjælpe andre med at få det samme. Du forventes at have erfaring og gerne viden om skatteområdet. Du har erfaring med løsning af udviklingsopgaver med en høj grad af kompleksitet. Du har en naturlig autoritet og er god til at kommunikere og være i dialog med andre, har politisk tæft og kommunikerer klart og tydeligt på skrift samt mundtligt. Du er hverken bange for at tage ansvar eller for at fordele det til andre på en motiverende måde.

Det er en fordel, hvis du både taler og skriver grønlandsk, dansk og engelsk, ligesom det er en fordel, at du har kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.

Du får:

  • Et stor ansvar men med tilsvarende muligheder for at gøre en positiv forskel både for Skattestyrelsen som organisation og for borgerne i Grønland.
  • Et team af dygtige udviklingskonsulenter og projektledere.
  • Og et godt kollegafælleskab på tværs af Skattestyrelsen.


Henvendelse vedrørende jobbet
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til styrelseschef Kim Neumann Nielsen, tlf. 34 65 31, e-mail knn@nanoq.gl.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Hvis Skattestyrelsen vælger at indkalde dig til en samtale og efterfølgende fortsætte i ansøgningsforløbet med dig, vil Skattestyrelsen anmode dig om en kopi af din straffeattest. Det er et ufravigeligt krav for ansættelse, at du har en ren straffeattest.

Ansættelsesvilkår
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursus beviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning