Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Int. institution Pingaeqqad Tasiilaq søger en souschef / Jobnr. 618/20

Aldersintegreret Institution Pingajeqqad med plads til 88 børn fordelt med 40 børnehavebørn og 48 vuggestuebørn til børn 0 til 2 årige, med henholdsvis 2 børnehavestuer og 4 vuggestue stuer.
Personalenormeringen er på 22. Institutionerne har åben mandag til fredag fra kl. 7.00 til 17.00  

Souschefen skal sammen med daginstitutionslederen arbejde for udvikling af institutionerne til gavn for børn, forældre og personalet. 

Vi forventer at du er :

 • Er uddannet pædagog eller tilsvarende
 • Du er faglig bevidst og har erfaring arbejde med børn 0 - 6 årige.
 • Du vil møde børn, personale og forældre med en anerkendende tilgang.
 • Har evne til at vejlede og rådgive personalet i det pædagogiske arbejde med børn
 • Du kan reflektere og er i stand til at give personalet feedback.
 • Du kan formulere og dokumentere pædagogisk praksis omkring de enkelte børn.
 • Du vil være en del af der sætter barnet i centrum og ligger rigtig stor vægt på forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere omkring barnet.
 • Er i besiddelse af en god samarbejdsevne og fagligt kompetent.
 • Er i besiddelse af det fornødne overblik
 • Er fleksibel og stabil
 • Er lyd hør overfor børn, personale og forældre
 • Ser muligheder frem for forhindringer både hos børn og personale
 • Er besiddelse af ledelses erfaring

 Vi tilbyder:

 • Gennem god ledelse imellem lederen og souschefen, mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrettet den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence, som vægtes højt.
 • Gennem god ledelse imellem lederen og souschefen, mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogisk- og ledelsesmæssige arbejde

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

For yderligere oplysninger om stillingen rettes til institutionsafdelings fagchef Naussunguaq, Lyberth telefon: 36 73 24, e-mail: naly@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der er ikke bolig til stillingen.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 618/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 10. december 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Fagchef Naussunnguaq Lyberth
Telefon: +299 367324
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning