Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Integreret Daginstitution Paarsisoq søger Socialhjælper / Job nr. 575/20

Paarsisoq er både en Integreret Daginstitution med en vuggestue og en børnehave placeret ved vejen til bydelen Radiofjeldet.

Paarsisoq har plads til 90 børn.

I vuggestuen er der tre stuer med hver plads til 12 børn. Børnenes inddeling i stuerne således: I to stuer er de yngste og mellemste samlede, og i den tredje stue trænes børn på ca. 2 år til flytning til børnehaven.

I børnehaven er der tre stuer med hver 18 børn, her er de yngste og mellemste samlet i to stuer, og en stue er forbeholdt børn, der skal til at starte i skolen.

Paarsisoq er placeret tæt på by midten, som blev ibrugtaget som børnehave i 1969, med senere tilbygning til vuggestuen.

Personalenormeringen er på 22: Leder, Stedfortræder, 4 Afdelingsledere i pædagogstillinger, 6 Barne-og socialhjælpere, 6 Medhjælpere, Kok, en Køkkenmedhjælp og en Rengøringshjælp.

I Børnehaven Paarsisoq tager arbejdet som udgangspunkt i den gode børnehave, og vores værdi er, at sætte barnet i centrum, en sund sætte grænser, at kunne sætte klare og entydige beslutninger og det at kunne lytte til børns mening og ønsker.

I Paarsisoq lægger vi vægt på, at vi sammen med alle brugere udvikler en sund børnehave.

Vores værdier i Paarsisoq:

 • Den anerkendende pædagogik
 • Bruge naturen som et pædagogisk redskab
 • At lære børnene respekt for forskellighed
 • At skabe trygge omgivelser for børnene, som giver plads til udvikling

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads hvor du har mulighed for at tage ansvar og påvirke institutionen
 • En aktiv arbejdsplads
 • Mulighed for deltagelse i kurser og uddannelse
 • Engagerede forældre og søde børn
 • Medansvar på arbejdspladsen med mulighed for indflydelse

Vi forventer:

 • At du er uddannet Socialhjælper
 • At du er initiativrig og kan tage ansvar
 • At du er villig til at indgå i pædagogiske diskussioner om vores arbejde
 • At du er kreativ og kan lide at lave pædagogiske aktiviteter sammen med børnene
 • At du er imødekommende og positiv overfor børn, personale og forældre
 • At du er stabil og har kendskab til omgivelserne

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

Straffe- og børneattest:

Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og SIK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:

Ansøgning mærket med Job nr. 575/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 30-11-2020
Tiltrædelse: 1. december 2020 eller efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Aani Barlaj
Telefon: +299 366760
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning