Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

kok/køkkenleder søges til Elevhjemmet i Nuuk / Job nr. 578/20

Elevhjem i Nuuk er et hjem med plads til 28 elever fra 8. – 10. klasse – for elever der kommer fra nærliggende bygder samt Ittoqqortoormiit. Der er en leder, 7 faste medarbejdere, 1 kok og 6 medhjælpere. Der skal tilberedes mad til ca. 30 personer dagligt. 

Kokken/køkkenlederen er ansvarlige for at opnå den mest optimale drift af køkkenet med henblik på at kunne tilbyde eleverne en så alsidig, sundhedsrigtigt og økonomisk forsvarligt kostforplejning som muligt, hvor såvel den gode dagligkost som festmåltider ved mærkedage og særlige lejligheder prioriteres højt.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Ansvarlig ved planlægning og indkøb.
 • Forberede og servere morgenmad, frokost og aftensmad.
 • Rengøring og vedligeholdelse.
 • Samarbejde med elevhjemmets øvrige medarbejdere.

Jobprofil:

Vi forventer at

 • Du er en god rollemodel både i forhold til kollegaer og i forhold til elever.
 • Du vil møde elever og medarbejdere med en anerkendende tilgang.
 • Du er positiv og rummelig i forhold til dine omgivelser.
 • Du er faglig bevidst.
 • Du er loyal overfor ledelsen og øvrige kolleger.
 • Du skal også være god til at lytte til dine kollegaer og samtidig kunne give udtryk for hvad du selv mener.
 • Du har flg. værdisæt: Respekt, omsorg, samarbejde og tillid.

Det vil være dejligt hvis du

 • Har lyst til at være med til at komme med dine ideer.
 • Er dobbeltsproget.
 • Har kørekort, men er ikke krav.

Vi kan så til gengæld tilbyde

 • En leder der brænder for hjemmet og eleverne, og som vil skabe nogle rigtig gode rammer, med liv og udvikling for både elever, medarbejdere og forældre.
 • Hvor vi er bevidste om at vi er ansat som medarbejdere af Kommuneqarfik Sermersooq for at varetage opgaven der hedder at give et pædagogisk udviklende og støttende døgntilbud til alle elever og samarbejde med barnets forsørgere herom.
 • Hyggelige og hjemlige lokaler.
 • Masser af energi, gåpåmod og positive tanker.
 • Kurser, formidling og en masse andet.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og SIK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 578/20, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 25. november 2020
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Fuldtid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Karl Ole Petrussen
Telefon: +299 366965
Mobil: +299 555313
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning